Novica

Domov / Novica

Začetek slikanja žensk v novi mobilni enoti na Jesenicah

Državni program za zgodnje odkrivanje raka dojk DORA pričenja z delovanjem v novi mobilni enoti Onkološkega inštituta Ljubljana na Jesenicah. S tem bo odslej vsem ženskam v območni enoti ZZZS Kranj v starosti med 50 in 69 let omogočena presejalna mamografija v programu DORA vsaki dve leti. V mobilno enoto na Jesenicah bodo na slikanje z digitalnim mamografom vabljene ženske s stalnim prebivališčem v občinah Jesenice, Kranjska Gora, Gorje, Žirovnica, Bohinj in Bled. Ostale ženske z Gorenjske bodo še naprej vabljene na slikanje dojk v stacionarni presejalni center programa DORA v Bolnišnici za ginekologijo in porodništvo Kranj.

Gorenjska regija po zbolevnosti rahlo pod slovenskim povprečjem

Po podatkih Registra raka RS na Onkološkem inštitutu Ljubljana je bila v petletnem obdobju 2010-2014 v Sloveniji največja zbolevnost za rakom dojk v Osrednjeslovenski in Jugovzhodni regiji, najmanjša pa v Pomurski regiji. Zbolevnost za rakom dojk v Gorenjski regiji je malo pod slovenskim povprečjem. V Sloveniji bo ena od 12 žensk do 74. leta starosti zbolela za rakom dojk, v Gorenjski regiji bo ena od 13-ih žensk do 74. leta starosti zbolela za rakom dojk. Sodelavci programa DORA v BGP Kranj so od februarja 2016, ko je v bolnišnici začel delovati stacionarni center DORA za območno enoto ZZZS Kranj, slikali 11.600 žensk, pri 70 ženskah je bil odkrit rak dojke. 

Lokacija in delovanje mobilne enote

V mobilno enoto programa DORA na Jesenicah bo na slikanje dojk povabljenih skoraj 7.000 žensk med 50. in 69. letom iz občin Kranjska Gora, Gorje, Žirovnica, Bled, Bohinj in Jesenice. Mobilna enota bo postavljena na zgornjem parkirnem mestu pri Splošni bolnišnici Jesenice, slikanje žensk bo potekalo vse dni v tednu med 8.45 in 14.15 uro.

Ob začetku delovanja nove mobilne enote programa DORA na Jesenicah je mag. Maksimiljan Kadivec, dr. med., vodja državnega programa DORA, povedal: »Z začetkom slikanja žensk v novi mobilni enoti Onkološkega inštituta na Jesenicah smo izpolnili pomemben cilj v okviru širitve državnega presejalnega programa za raka dojk DORA. V celoti smo uspeli vključiti vse ustrezne ženske med 50. in 69. letom iz gorenjske regije v program DORA. Vodstvo in drugi zaposleni Splošne bolnišnice Jesenice so zagotovili vse potrebno za postavitev mobilne enote programa DORA in nam izrekli dobrodošlico. Verjamem, da bomo skupaj uspeli osveščati ženske o pomenu udeležbe v programu DORA, ki zagotavlja visokokakovostno obravnavo žensk pri zgodnjem odkrivanju raka dojk. Zato vabimo ženske, da se odzovejo vabilu in se vključijo v program DORA, saj je zdravljenje zgodaj odkritega raka dojk lahko uspešnejše in manj stresno za žensko.«

Strokovna direktorica Splošne bolnišnice Jesenice Anja Jovanovič Kunstelj, dr. med., je začetek slikanja žensk na Jesenicah pozdravila z besedami: »V Splošni bolnišnici Jesenice smo zadovoljni, da je presejalni program zopet dostopen prebivalkam zgornje Gorenjske, saj so ravno te ženske v večji meri naše bolnice in se v primeru zdravstvenih težav obračajo na nas. Njihovo zaskrbljenost smo zaznali tudi v času, ko mamografija v naši bolnišnici ni bila dostopna. Spodbujamo vse aktivnosti s področja preventive in veseli nas, da so zopet na »dosegu roke«.

Postopek vabljenja in slikanja žensk

Ženske bodo na dom prejele pisno vabilo Onkološkega inštituta Ljubljana (OI), na katerem bosta določena datum in ura pregleda v mobilni enoti na Jesenicah. V primeru, da jim termin ne ustreza, se lahko prenaročijo na brezplačni telefonski številki 080 27 28, vsak dan od ponedeljka do petka med 9. in 12. uro, ali pišejo na elektronski naslov dora@onko-i.si. Prav tako se lahko ženske na pregled naročijo same. Za presejalno mamografijo v programu DORA ženske ne potrebujejo napotnic, pregled je zanje brezplačen. Žensko v mobilni enoti sprejeme radiološki inženir z OI, ki po pogovoru z njo zapiše anamnezo, nato sledi slikanje. Vsako mamografsko sliko ločeno odčitata dva zdravnika radiologa. Kadar radiologi pri odčitavanju mamografskih slik vidijo spremembe na dojki, žensko na dodatne preiskave povabijo na OI v Ljubljano.

V letu 2017 v programu DORA odkritih več kot 400 rakov dojk

Leta 2017 so v okviru državnega presejalnega programa za raka dojk DORA opravili skoraj 70.000 presejalnih mamografij. Zdravniki radiologi so leta 2017 odkrili raka dojk pri več kot 400 ženskah, tretjina odkritih invazivnih rakov pa je bila enaka ali manjša od 10 mm.
Od začetka delovanja programa DORA (april 2008) do konca leta 2017 je bilo opravljenih skoraj 285.000 presejalnih mamografij, pri okoli 1.900 ženskah pa so odkrili raka dojk.     

Dodatne informacije

  • na tel. številki 080 27 28 (vsak delavnik med 9. in 12. uro)
  • dora@onko-i.si
  • vprašajte svojega zdravnika

Onkološki inštitut Ljubljana

Državni presejalni program za raka dojk

Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana

Vodja programa: Barbara Mihevc Ponikvar, dr. med., specialistka javnega zdravja

Kontakt

080 27 28 (vsak delavnik med 9. in 12. uro)

dora@onko-i.si

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava