Novica

Domov / Novica

Vabljenje žensk iz Ukrajine s statusom začasne zaščite v Program DORA/Inviting of women from Ukraine with temporary protection status to the Slovenian Breast Screening Program DORA

26. maja smo na spletnem mestu objavili obvestilo o vabljenju žensk v program DORA iz Ukrajine s statusom začasne zaščite. V obvestilu smo navedli, da zaradi samodejnega vabljenja žensk med 50. in 69. letom s stalnim ali začasnim prebivališčem v Sloveniji, za katere podatke zajemamo iz Centralnega registra prebivalstva, na presejalno mamografijo vabimo tudi ženske iz Ukrajine s statusom začasne zaščite. Te ženske pa mamografije ne morejo opraviti, ker nimajo sklenjenega osnovnega zdravstvenega zavarovanja v Republiki Sloveniji. 
Sporočamo, da smo v sodelovanju z Ministrstvom za notranje zadeve in v skladu z zakonom o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva uspeli prilagoditi sistem vabljena. Ženskam iz Ukrajine tako ne bomo pošiljali vabil na presejalno mamografijo v program DORA. 
Sistem vabljenja je odvisen od ročnega posodabljana podatkov na dnevni ravni, zato bo vabilo lahko še vedno prejela katera od žensk z začasno zaščito. Tem se iskreno opravičujemo in prosimo za razumevanje. 
Skladno z Zakonom o začasni zaščiti razseljenih oseb imajo ženske iz Ukrajine s statusom začasne zaščite pravico do zdravstvenega varstva žensk, ki obsega diagnosticiranje in zdravljene raka dojk, če si ženska sama ali osebni zdravnik ali ginekolog odkrije zatrdlino ali drugo sumljivo spremembo dojke ali kože na dojki. 
V primeru vprašanj smo dosegljivi na 080 27 28 ali na dora@onko-i.si


On May 26, we published a notice on the website about inviting women from Ukraine with the status of temporary protection to the DORA Program. In the announcement, we stated that due to the automatic invitation of women between the ages of 50 and 69 with permanent or temporary residence in Slovenia, whose data are collected from the Central Population Register, we also invite women from Ukraine with temporary protection status to screening mammography. These women cannot undergo mammography because they do not have basic health insurance in the Republic of Slovenia.
We would like to inform that in cooperation with the Ministry of the Interior and in accordance with the Healthcare Database Act, we adapted the invitation system. Therefore, we will not send invitations to women from Ukraine.
The invitation system depends on manually updating the data on a weekly basis, so some of the women with temporary protection may still receive an invitation. We sincerely apologize to them and ask for their understanding.
According to the Temporary Protection of Displaced Persons Act, women from Ukraine with temporary protection status have the right to women's health care, which includes the diagnosis and treatment of breast cancer, if the woman herself or a doctor or gynecologist discovers a lump or other suspicious change in the breast or breast skin.
For further information call 080 27 28 or write at dora@onko-i.si.


26 травня на сайті ми опублікували повідомлення про запрошення жінок з України зі статусом тимчасового захисту на програму ДОРА. У повідомленні ми зазначили, що у зв’язку з автоматичним запрошенням жінок віком від 50 до 69 років із постійним або тимчасовим проживанням у Словенії, чиї дані збираються з Центрального реєстру населення, ми також розсилаємо запрошення на скринінгову мамографію жінкам з України зі статусом тимчасового захисту, але вони не можуть пройти мамографію, оскільки не мають базового медичного страхування в Республіці Словенія.

Повідомляємо, що у співпраці з Міністерством внутрішніх справ та відповідно до закону про збір даних у сфері охорони здоров’я нам вдалося адаптувати систему запрошень. Тому ми більше не будемо надсилати запрошення жінкам з України на скринінгову мамографію в рамках програми ДОРА.

Система запрошень залежить від щоденного оновлення даних вручну, тому деякі з жінок із тимчасовим захистом все ще можуть випадково отримати запрошення. Приносимо їм щирі вибачення та просимо поставитися до цього із розумінням.

Відповідно до закону «Про тимчасовий захист переміщених осіб», жінки з України, які мають статус тимчасового захисту, мають право на охорону здоров’я жінки, що включає діагностику та лікування раку молочної залози, якщо жінка сама або її особистий лікар чи гінеколог виявляють пухлину або інші підозрілі зміни грудей або шкіри грудей.

У разі виникнення запитань ви можете звернутись до нас за телефоном 080 27 28 або за ел. адресою dora@onko-i.si .

Dodatne informacije

  • na tel. številki 080 27 28 (vsak delavnik med 9. in 12. uro)
  • dora@onko-i.si
  • vprašajte svojega zdravnika

Onkološki inštitut Ljubljana

Državni presejalni program za raka dojk

Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana

Vodja programa: Barbara Mihevc Ponikvar, dr. med., specialistka javnega zdravja

Kontakt

080 27 28 (vsak delavnik med 9. in 12. uro)

dora@onko-i.si

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava