Novica

Domov / Novica

V Trbovljah v slabih dveh mesecih slikanih 561 žensk

Maja 2010 smo v okviru programa DORA pričeli z vabljenjem žensk na presejalno mamografijo v mobilne enote. Mobilna presejalna enota v Ljubljani je pričela z vabljenjem maja 2010. Do 20. 7. 2010 smo v to enoto povabili 1007 žensk iz Osrednjeslovenske statistične regije. Mobilna presejalna enota v Trbovljah je pričela z vabljenjem junija 2010. Do 20. 7. 2010 smo v to enoto na presejalno mamografijo povabili 1033 žensk. Od vabljenih se jih je presejalne mamografije udeležilo 561 žensk (54,3 %).

V občini Trbovlje beležimo slabšo udeležbo (54,3-%) v primerjavi z Mestno občino Ljubljana (89,4-%). kar pripisujemo visoki udeležbi oportunističnega slikanja v Zasavski regiji. Veliko žensk (201/1033) je namreč v povratnici sporočilo, da so se pred manj kot 12 meseci že udeležile preventivne mamografije. Do sedaj smo iz statistične regije Zasavje na presejalno mamografijo povabili 1033 žensk od 5954 ustreznih iz te regije, tako da bo mobilna enota tam delovala še nekaj mesecev.
Enaintrideset žensk od vseh slikanih v mobilni enoti v Trbovljah smo zaradi sumljivih sprememb na dojkah povabili na dodatne diagnostične preiskave in med njimi odkrili dva raka dojk. Število bo v prihodnje lahko nekoliko večje, saj je nekaj žensk, slikanih v tem obdobju, še v diagnostični obravnavi.

Kakovostno organiziran program presejanja je bistven za zgodnje odkrivanje raka dojk in zmanjšanje umrljivosti. Ključni elementi takega programa so ustrezna izobraženost in strokovna usposobljenost kadra (predvsem radiologov in radioloških inženirjev, pa tudi ostalega kadra, vključenega v nadaljnjo diagnostiko in zdravljenje), zagotavljanje dvojnega odčitavanja mamografskih slik, interdisciplinarno sodelovanje, ustrezna tehnična kakovost mamografskih naprav, vzpostavitev ustreznega informacijskega sistema ter določitev, spremljanje in preverjanje kazalcev kakovosti programa.

Statistika po dveh letih (april 2008–april 2010) kaže visoko udeležbo žensk iz Mestne občine Ljubljana, od koder smo v prvih dveh letih vabili ženske, saj se je 89,4 % povabljenih udeležilo presejalnega slikanja. Tako udeležbo pripisujemo ozaveščenosti žensk pa tudi dejstvu, da se v program lahko vključijo same. Prav tako smo se povezali z ZD Ljubljana, kjer ženske, ki ustrezajo vključitvenim merilom, preusmerjamo v program Dora.

Na presejalno mamografijo vabimo zdrave ženske, zato je zelo pomembno, da jim to storitev čim bolj približamo. Presejanje zato organiziramo na zemljepisno omejenem področju. Ko bodo ustrezno strokovno usposobljeni novi presejalni centri – tako tehnično kot kadrovsko – se bo področje širilo in postopno bodo v program Dora vključene ženske iz vse Slovenije.

Dodatne informacije

  • na tel. številki 080 27 28 (vsak delavnik med 9. in 12. uro)
  • dora@onko-i.si
  • vprašajte svojega zdravnika

Onkološki inštitut Ljubljana

Državni presejalni program za raka dojk

Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana

Vodja programa: Barbara Mihevc Ponikvar, dr. med., specialistka javnega zdravja

Kontakt

080 27 28 (vsak delavnik med 9. in 12. uro)

dora@onko-i.si

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava