Novica

Domov / Novica

V letu 2010 v programu DORA slikanih skoraj 10.000 žensk, odkritih 67 rakov

V letu 2010 je bilo v okviru državnega presejalnega programa za raka dojk DORA na presejalno mamografijo vabljenih 11.716 žensk, slikanja se jih je udeležilo 9.974, kar predstavlja 85,13-odstotno udeležbo. Med slikanimi ženskami so pri 67 ženskah odkrili raka dojk. Mag. Makismilijan Kadivec, dr. med., vodja programa DORA: ''Dosedanji rezultati programa DORA so v skladu s pričakovanji in zahtevami EU smernic. Z visoko udeležbo smo zadovoljni, saj vemo, da želeno zmanjšanje umrljivosti za rakom dojk v presejani populaciji za 25-30 % lahko dosežemo le, če se vabilu odzove 70 odstotkov vabljenih žensk.'' Konec marca se bo mobilna enota iz Trbovelj premaknila v Kamnik, kamor bo na slikanje povabljenih približno 10.000 žensk iz Osrednjeslovenske regije.

Program DORA, ki se je aprila 2008 začel v stacionarni enoti na Onkološkem inštitutu Ljubljana, je v letu 2010 pričel s slikanjem tudi v mobilnih enotah. Maja se je pričelo slikanje v mobilni enoti v Ljubljani, kamor so bile vabljene ženske iz Mestne občine Ljubljana, možnost slikanja pa so imele tudi ženske iz Osrednjeslovenske regije. Junija pa se je nato v mobilni enoti v Trbovljah pričelo slikanje žensk iz statistične regije Zasavje. Od 1. 6. 2010 do 31. 12. 2010 je bilo v mobilno enoto v Trbovljah na presejalno slikanje vabljenih 3.365 žensk, slikanja se jih je udeležilo 2.252, kar predstavlja 67-odstotno udeležbo. Med slikanimi ženskami je bilo odkritih 10 rakov. Mag. Maksimilijan Kadivec, dr. med.: Z doseženo udeležbo žensk v Zasavski regiji smo zadovoljni, saj gre za uvajanje presejalnega programa v to regijo. Poleg tega pa v bolnišnici Trbovlje deluje center za bolezni dojk, ki slika določeno število žensk vsako leto. V letu 2011 bomo ženske, ki se niso slikale v okviru programa DORA v letu 2010 zaradi že opravljenega slikanja v njihovem centru, vabili na slikanje v stacionarno enoto na OI, v letu 2012 pa bomo v Zasavju ponovno postavili mobilno enoto za slikanje drugega kroga.''

Konec marca 2011 se bo mobilna enota iz Zasavske regije premaknila v Osrednjeslovensko oziroma iz Trbovelj v Kamnik. Na slikanje bo povabljenih približno 10.000 žensk iz občin Kamnik, Domžale, Trzin, Mengeš, Vodice in Komenda. Mag. Maksimilijan Kadivec: ''V letu 2011 lahko program DORA na presejalno mamografijo povabi 30.000 žensk, kar ob 80-odstotni udeležbi pomeni, da bo slikanih 24.000 žensk ter seveda opravljena vsa potrebna nadaljnja diagnostika in zdravljenje. Ta plan bomo lahko dosegli ob takojšnji nabavi nekatere dodatne opreme, novih mobilnih enot glede na zastavljene cilje centraliziranega presejalnega programa za raka dojk ter zaposlitvi določenega števila novih radiologov in radioloških inženirjev in drugega potrebnega kadra v presejalno-diagnostičnem centru OI.''

Strokovni direktor OI prof. dr. Janez Žgajnar, dr. med.: ''Ugotavljamo, da se tudi v Sloveniji potrjujejo izkušnje iz tujine, da je uvedba programa na ravni cele države zaradi organizacijske in tehnološke zahtevnosti dolgotrajen proces. Kljub temu bomo v letošnjem letu kar za trikrat povečali število vabljenih žensk v program DORA in načrtujemo samo letos slikati vsaj dvakrat toliko žensk kot v vseh letih poteka programa doslej. Upamo, da bomo imeli tudi v prihodnje pogoje, ki bi omogočali hitro širitev programa.''

Statistika od samega začetka programa do konca leta 2010 sicer kaže visoko udeležbo žensk na povabilo k slikanju v programu DORA. V obdobju od 21. aprila 2008 do 31. decembra 2010 je bilo na presejalno slikanje vabljenih 17.384 žensk, slikanja se jih je udeležilo 14.211, kar predstavlja 81,75-odstotno udeležbo. Med slikanimi ženskami so pri 123 odkrili raka. Višja udeležba v MOL gre v Ljubljani tudi na račun preusmerjanja žensk starosti od 50 do 69 let iz Centra za bolezni dojk ZD Ljubljana Center v program DORA.

 

Več informacij:
Amela Duratović, Služba za odnose z javnostmi, Onkološki inštitut Ljubljana, tel.: 01 5879 625, e-naslov: aduratovic©onko-i.si

Dodatne informacije

  • na tel. številki 080 27 28 (vsak delavnik med 9. in 12. uro)
  • dora@onko-i.si
  • vprašajte svojega zdravnika

Onkološki inštitut Ljubljana

Državni presejalni program za raka dojk

Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana

Vodja programa: Barbara Mihevc Ponikvar, dr. med., specialistka javnega zdravja

Kontakt

080 27 28 (vsak delavnik med 9. in 12. uro)

dora@onko-i.si

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava