Novica

Domov / Novica

Uspešnost programa DORA

Onkološki inštitut Ljubljana je v aprilu letos začel izvajati Državni program presejanja za raka dojk DORA, ki po dobrih dveh mesecih beleži uspešne rezultate. Slednje je potrdila tudi evropska svetovalna skupina, ki je preverjala ustreznost programa pred prvim presejalnim slikanjem in med samim potekom pregledov. Posebej so bili izpostavljeni rezultati odziva in dobra organizacija programa na Onkološkem inštitutu Ljubljana.

Odziv vabljenih žensk iz Mestne občine Ljubljana je dober, kar kaže na visoko stopnjo osveščenosti glede raka dojk - delež slikanih glede na naročene v obdobju od 21. aprila do 19. junija znaša 65,6 odstotkov. To je več kot v primerljivih pilotnih programih drugih držav, ki imajo vpeljano organizirano presejanje za raka dojk.

Po priporočilih evropskih strokovnjakov je OI s presejanjem začel v manjšem obsegu ter skladno z Evropskimi smernicami za zagotavljanje kakovosti presejanja za raka dojk. Organizirana presejalna mamografija je namreč nova zdravstvena dejavnost v mnogih državah – to zahteva drugačno organizacijo dela (klinične poti, računalniška podpora, spremljanje aktivnosti presejanja, analiziranje podatkov, zagotavljanje dvojnih pregledov slik, …). V prvi fazi programa so strokovnjaki evropske svetovalne skupine preverjali ustreznost izvajanja kliničnih poti ter delovanje računalniške aplikacije DORA. Po evropskih priporočilih je bila poleg elektronske vodena še papirna dokumentacija. Zato so bili v začetni fazi postopki časovno zahtevni, vendar preverljivi na vsakem koraku, s čimer je zagotovljena visoka stopnja kakovosti. Zaradi uspešnosti bo tako program jeseni lahko začel delati s polnimi zmogljivostmi, kar pomeni tudi veliko večje število pregledanih žensk. Program bo postopno vključil vse ženske iz območja Ljubljanske regije in se do konca leta razširil še na druga območja v Sloveniji.

Dodatne informacije

  • na tel. številki 080 27 28 (vsak delavnik med 9. in 12. uro)
  • dora@onko-i.si
  • vprašajte svojega zdravnika

Onkološki inštitut Ljubljana

Državni presejalni program za raka dojk

Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana

Vodja programa: Barbara Mihevc Ponikvar, dr. med., specialistka javnega zdravja

Kontakt

080 27 28 (vsak delavnik med 9. in 12. uro)

dora@onko-i.si

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava