Novica

Domov / Novica

Sporočilo za javnost

DORA - organiziran presejalni program za raka dojk v Sloveniji

Presejanje za raka dojk pomeni preiskovanje navidezno zdravih žensk s preprosto preiskavo, mamografijo (rentgenskim slikanjem dojk), da bi pri njih odkrili morebitno zgodnjo obliko raka in jo začeli čimprej zdraviti.

Izvajanje presejalnega programa DORA

Pri presejalnih programih, kakršen je tudi državni presejalni program za raka dojk DORA, je najpomembnejša vrhunska kakovost, zato je Onkološki inštitut Ljubljana po priporočilih evropskih strokovnjakov z izvajanjem programa v manjšem obsegu pričel leta 2008 v Ljubljanski regiji, od takrat pa se vsako leto postopno širi in zajema nove regije. Prilagajanje dela celotnega programa evropskim smernicam za zagotavljanje kakovosti v presejanju za raka dojk namreč zahteva čas za izobraževanje dodatnega kadra in nabavo novih aparatur. Za ilustracijo naj navedemo, da sta tudi državi, kot sta Francija ali Švedska, za razširitev programa na celotno državo potrebovali 13 oziroma 11 let.

Program Dora trenutno z vabili pokriva 35 % ciljne slovenske populacije. Na presejalno mamografijo vabimo ženske s stalnim prebivališčem v Območnih enotah ZZZS Ljubljana in Maribor. V OE Maribor trenutno aktivno vabimo samo ženske iz Mestne občine Maribor, poleg njih pa se na presejalno mamografijo lahko naročijo same tudi ostale ustrezne ženske s stalnim prebivališčem v OE Maribor, in sicer preko klicnega centra Dora ali elektronske pošte. Ko bodo ustrezno strokovno usposobljeni novi presejalni centri, tako tehnično kot kadrovsko, se bo področje širilo in postopno bodo v program Dora vključene ženske od 50. do 69. leta iz vse Slovenije.

Od začetka delovanja programa Dora (april 2008) do junija 2014 smo povabili 94.500 žensk. Udeležba žensk je bila 76 %, kar napoveduje uspešnost programa in  je v skladu z evropskimi smernicami, ki za uspešnost programa predpisujejo  vsaj 70 % udeležbo. Naj poudarimo, da se do končne vzpostavitve programa Dora na območje vse Slovenije za ženske, ki niso z območja, kjer trenutno vabimo v program Dora, vsaj z organizacijskega vidika ni nič spremenilo. Zanje veljajo enake pravice za preventivno mamografijo kot pred uvedbo Programa Dora; med 50-im in 69-im letom starostiimajo pravico do brezplačne preventivne mamografije vsake dve leti z napotnico osebnega zdravnika ali ginekologa v kateremkoli centru, ki take storitve opravlja. Naj poudarimo, da ženske, ki opazijo kakršnokoli nenavadno spremembo na dojkah, ne sodijo v presejalni program Dora, temveč naj takoj obiščejo svojega izbranega zdravnika ali ginekologa.

 

 

Kratek opis presejalnega postopka

V Dori je presejalni pregled dojk mamografsko slikanje dojk. Vabljenje žensk v Doro poteka aktivno, vsaka povabljena ženska dobi osebno pisno vabilo na dom, v katerem so že določeni kraj, datum in ura presejalne mamografije.

Presejalno slikanje dojk opravi radiološki inženir, vse slike pa odčitata neodvisno dva radiologa in v primeru pozitivnega ali različnega rezultata izvida še tretji radiolog. S tem načinom se večina nejasnosti glede ocene mamografske slike razreši brez vključenosti slikane ženske in se tako pomembno zmanjša delež žensk, ki jih je potrebno ponovno povabiti v Doro na dodatno diagnostiko. Poleg tega v Dori poteka stalno merjenje tehnične kakovosti in kakovosti dela radioloških inženirjev in radiologov.

Kadar so potrebne dodatne preiskave (dodatna slikanja dojk, ultrazvok, magnetno resonančno slikanje ali biopsija) zaradi pozitivnega presejalnega testa, pri diagnostiki sodelujejo radiološki inženirji, radiologi, medicinske sestre in patologi. Podrobnejši opis poteka mamografije najdete na spletni strani dora.onko-i.si ter v zgibanki Dora.

 

Priprava strateškega načrta in načrta širitve programa DORA

Onkološki inštitut Ljubljana je kot nosilec programa DORA avgusta letos imenoval začasni Strokovni svet programa, ki je zadolžen za pripravo celostnega strateškega načrta programa. Nov strateški načrt je v pripravi zato, ker so se pokazale potrebe po reviziji prvotnega koncepta programa in tudi njegovega načrta širitve na območje celotne Slovenije v primerjavi s predlogom, ki je bil sprejet leta 2007.

Del strateškega načrta je tudi podroben predlog Načrta širitve programa DORA 2014-2020, kateremu člani Strokovnega sveta trenutno posvečajo največ pozornosti. Namen tega načrta je predvsem natančna opredelitev strokovnih zahtev za presejalne centre in tudi glede na podatke o ciljni javnosti programa, torej populacije žensk med 50. in 69. letom starosti, predvideti časovno dinamiko širitve po območnih enotah.

Onkološki inštitut Ljubljana je k pripravi izhodišč strateškega načrta povabil tudi druge deležnike, saj se zaveda pomena usklajenega in celovitega pristopa k širitvi programa DORA. Strateški načrt bo skupaj s pripadajočimi prilogami predstavljen javnosti po potrditvi s strani ključnih deležnikov in po tem, ko ga bo potrdil Zdravstveni svet.

Strokovnjaki v programu Dora si želimo, da bi program lahko čim prej širili na čim več slovenskih regij in tako vsem ženskam v državi zagotovili visoke standarde kakovosti v presejalnem programu.

Dodatne informacije

  • na tel. številki 080 27 28 (delavnik med 9. in 12. uro)
  • dora@onko-i.si
  • vprašajte svojega zdravnika

Onkološki inštitut Ljubljana

Državni presejalni program za raka dojk

Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana

Kontakt

080 27 28 (vsak delavnik med 9. in 12. uro)

dora@onko-i.si

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava