Novica

Domov / Novica

15 let programa DORA: evropski zgled presejanja za raka dojk

Mineva 15 let, odkar je bila na Onkološkem inštitutu Ljubljana (OI) slikana prva ženska v Državnem presejalnem programu za raka dojk DORA. Danes program predstavlja sinonim za kakovost in evropski primer dobre prakse presejanja za raka dojk, ki mu zaupa že več kot 75 % vseh povabljenih Slovenk med 50. in 69. letom. Od začetka delovanja programa do marca letos so opravili 839.170 mamografij in odkrili raka pri 5.067 ženskah. V petnajstih letih je udeležba v programu presegla 75 %, lani je bila celo nad 78 %. Rezultati programa omogočajo doseganje dolgoročnega cilja programa DORA – to je za 30 % manj smrti v ciljni populaciji slovenskih žensk med 50. in 69. letom. Ob 15-letnici delovanja programa DORA je 21. aprila potekal mednarodni simpozij 15 let programa DORA: S kakovostjo do rezultatov, na katerem so prikazali rezultate programa DORA v Sloveniji.

Azra Herceg, državna sekretarka na ministrstvu za zdravje, je na simpoziju poudarila odlično organiziranost ter strokovnost programa: »Ministrstvo za zdravje je ponosni podpornik programa DORA, ki ga že 15 let uspešno upravlja Onkološki inštitut Ljubljana, in izjemno veseli smo, da smo del tako uspešne zgodbe, namenjene izboljšanju zdravja ter življenj žensk v Sloveniji. Program DORA je neprekinjeno deloval tudi v času izzivov, ki jih je prinesla epidemija covid-19, kar je mogoče doseči le z vztrajnim delom in prizadevanji visoko usposobljenih strokovnih sodelavcev na Onkološkem inštitutu Ljubljana ter drugih sodelujočih zdravstvenih ustanovah po celi Sloveniji. V slovenskem zdravstvenem sistemu je program DORA prepoznan kot odlična zdravstvena storitev, ki izkazuje transparentne in jasno merljive učinke tudi s pomočjo enotne informacijske tehnologije in stalnega izobraževanja zaposlenih. Veseli me, da lahko z optimizmom zremo proti doseganju ključnega cilja programa DORA - zmanjšanje števila smrti zaradi raka dojk v ciljni populaciji žensk za tretjino.«

Podporo 15. obletnici delovanja programa DORA sta izrekla tudi generalni direktor OI Andraž Jakelj in strokovna direktorica OI izr. prof. dr. Irena Oblak, ki sta izpostavila dobro organiziranost, strokovnost in učinkovitost programa tako na nacionalni kot evropski ravni, zaradi česar program DORA danes predstavlja zgled in učni center za države, kjer presejanje za raka dojk šele uvajajo.

Strokovna direktorica OI izr. prof. dr. Irena Oblak, dr. med.,: »Na Onkološkem inštitutu Ljubljana se kot upravljalec in izvajalec programa DORA že 15 let trudimo zagotavljati vrhunsko zdravstveno varstvo za slovenske ženske. Rezultati programa presegajo pričakovane vrednosti evropskih smernic za raka dojk in nas tako postavljajo ob bok evropskim državam, ki so v samem vrhu obvladovanja bremena tega raka. Prepričana sem, da bodo izkušnje, strokovnost in uspešnost DORE tudi eden izmed temeljev za vzpostavitev novih presejalnih programov za raka. Že obstoječim presejalnim programom DORA, ZORA in Program Svit se bosta v prihodnjih letih pridružila še dva – za pljučnega raka in raka prostate.«

Vodja programa DORA mag. Kristijana Hertl, dr. med., se je ob praznovanju 15. obletnice delovanja programa zahvalila vsem deležnikom in poudarila uspešnost programa DORA: »V 15 letih smo v presejalni program vključili že skoraj 390.000 žensk, nekatere sodelujejo že v osmem krogu slikanja dojk, raka pa smo odkrili ter zdravili pri več kot 5.000 ženskah. V programu DORA raka dojk odkrivamo večinoma na začetni stopnji, ko je zdravljenje praviloma zelo uspešno. Izjemni rezultati programa DORA potrjujejo, da je učinkovit in izjemno pomemben za zdravje slovenskih žensk. Uspehov pa ne bi bilo brez zaupanja žensk, ki se zaradi dobre izkušnje v programu in v skrbi za svoje zdravje odzivajo na naša vabila, in usposobljenih sodelavcev. Vseskozi posvečamo veliko pozornost varni in prijazni obravnavi žensk ter ozaveščanju o pomenu udeležbe v presejanju za raka dojk in zgodnjega odkrivanja bolezni. Trudimo se, da je komuniciranje z ženskami prijazno, da slikanje poteka čim bolj prijetno ter da ženske hitro prejmejo izvide. Veseli me, da danes program deluje po celi Sloveniji in je s centralizirano vodenim izvajanjem po zahtevnih evropskih smernicah kakovosti enakopravno dostopen vsem slovenskim ženskam v starosti od 50 do 69 let.«

S kakovostjo do rezultatov – učinki programa DORA na zdravljenje bolnic z rakom dojk

Učinke programa DORA so na simpoziju, ki ga je povezoval prof. dr. Janez Žgajnar, dr. med., kirurg onkolog v programu DORA, predstavili prof. dr. Vesna Zadnik, dr. med., doc. dr. Andraž Perhavec, dr. med., dr. Simona Borštnar, dr. med., in doc. dr. Tanja Marinko, dr. med., vsi z Onkološkega inštituta Ljubljana. Strokovnjaki ugotavljajo, da so učinki programa DORA na zdravljenje že vidni in se bodo v naslednjih letih pričakovano še bolj odražali tako na manjšem obsegu zdravljenja kot boljšem izidu bolezni, kar bo vplivalo na večjo kakovost življenja bolnic z rakom dojk, odkritem v programu DORA.

Kot je v svojem predavanju predstavil kirurg onkolog doc. dr. Andraž Perhavec, dr. med., imajo bolnice z rakom dojk, odkritem v programu DORA, bistveno večjo možnost ohranitvene operacije dojk in odstranitev samo ene do največ treh pazdušnih bezgavk, in ne vseh bezgavk, kar vpliva na hitrejše okrevanje in povratek v vsakdanje življenje. Trend izboljšanja rezultatov potrjujejo tudi ugotovitve internistične onkologinje dr. Simone Borštnar, dr. med., ki je na simpoziju pokazala učinke sistemskega zdravljenja bolnic. Napredek sistemskega zdravljenja, ki je na voljo bolnicam v Sloveniji, in odkrivanje raka dojk v nižjih stadijih sta že zmanjšala umrljivost zaradi raka dojk v zadnjih 20 letih, k čemur je in še bo pomembno pripomoglo tudi odkrivanje raka dojk s presejalno mamografijo. Učinke programa DORA beležijo tudi pri zdravljenju z obsevanjem. Doc. dr. Tanja Marinko, dr. med., specialistka radioterapije, ugotavlja, da bolnice, ki jim je bil rak dojk odkrit v programu DORA, potrebujejo manjši obseg zdravljenja z obsevanjem ter imajo zato manjšo verjetnost za zaplete zdravljenja z obsevanjem.

Podatki Registra raka Republike Slovenije kažejo, da je v programu DORA delež bolnic z rakom dojk, ki je omejen le na dojko, 71-%, medtem ko je ta delež zunaj programa DORA nižji, 55-%. Če je rak omejen na dojko, je zdravljenje lahko zelo uspešno. Več analiz Registra raka je tudi že dokazalo, da imajo ženske z rakom dojk, odkritim v presejalnem programu, večje preživetje v primerjavi s tistimi zunaj presejalnega programa. Kot je na simpoziju povedala vodja Registra raka prof. dr. Vesna Zadnik, dr. med., pet let po diagnosticiranju bolezni živi 99,6 % vseh žensk, ki jim odkrijejo raka dojk v programu DORA, med ženskami, ki jim je bil rak odkrit zunaj programa, pa je 5-letno preživetje 89-%. Redna udeležba v organiziranih programih zgodnjega odkrivanja raka dojk dokazano zmanjšuje umrljivost za rakom dojk v ciljni populaciji žensk, kar pa bodo s podatki Registra raka lahko prikazovali kasneje, saj je za ta dolgoročni učinek potrebno ciljno populacijo spremljati dlje časa.

O svoji izkušnji s programom DORA je spregovorila Andreja Miša Hrovath Derganc, redna udeleženka presejalnih mamografij, ki so ji lani, v starosti 60 let, v programu DORA odkrili raka dojk. Program DORA opisuje kot veliko prednost za Slovenke v primerjavi z drugimi državami sveta: »V vseh teh letih sem bila venomer zelo presenečena nad izvrstno komunikacijo zaposlenih na DORI, od sprejema do slikanja dojk. Vse je potekalo profesionalno, zato sem skušala to tudi sama vračati ekipi DORE, v znak hvaležnosti.« Kot bolnica na vprašanje, kaj počne program DORA že 15 let, odgovarja: »Rešuje nas in našemu življenju dodaja čas.«

Presejalno-diagnostični center programa DORA v UKC Maribor

Na simpoziju je Metka Bradač, dr. med., predstavila presejalno-diagnostični center programa DORA v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor. Ta je poleg OI drugi tak center, kjer poleg presejalnih mamografij opravljajo dodatne obravnave pri ženskah, pri katerih na mamografskih slikah dojk radiologi ugotovijo sumljive spremembe. V UKC Maribor tudi izvajajo zdravljenje žensk, ki jim je bil rak dojk odkrit v DORI. Njihov center deluje od leta 2018 in pokriva območje severovzhodne Slovenije, kar predstavlja 38,5 % vseh žensk, ki opravijo presejalno mamografijo v programu DORA. V zadnjih treh letih (2020–2022) so na dodatne obravnave povabili okoli 1.300 žensk letno, med njimi so z dodatnimi obravnavami odkrili raka dojk pri okoli 230 ženskah letno.

Tuja gostja simpozija, dr. Livia Giordano, dr. med., vodja Enote za epidemiologijo in presejanje v Centru za epidemiologijo in presejanje za raka Piemonte v Italiji, ki je tudi članica Strokovne skupine za razvoj smernic pri Evropski pobudi za raka dojk, je med drugim predstavila trenutno stanje presejanja za raka dojk v Evropski uniji in v svoji predstavitvi Slovenijo večkrat prikazala med prvimi petimi najbolj uspešnimi evropskimi državami glede na merljive kazalnike kakovosti.

Prenovljena priporočila Sveta EU za presejalne programe za raka

Svet Evropske unije je decembra lani sprejel prenovljena priporočila za presejalne programe za zgodnje odkrivanje predrakavih in rakavih sprememb. V novih priporočilih za raka dojk ostaja presejalni pregled z mamografijo za ženske med 50. in 69. letom priporočen, dodan pa je predlog možnosti širitve presejanja za ženske v starosti od 45 do 74 let. V programu DORA na podlagi teh novih priporočil in tudi na podlagi strateških usmeritev programa pripravljajo analizo možnosti sprememb presejalne politike in v okviru tega širitev starostne skupine ciljne populacije v Sloveniji, z upoštevanjem vse potrebne infrastrukture; osebje, strojna in programska oprema ter prostori.­


Objavljamo povezave na izjave uradnih govorcev in predavateljev simpozija ob 15. obletnici programa DORA: S kakovostjo do rezultatov:

Generalni direktor OI Andraž Jakelj čestita vodji programa DORA mag. Kristijani Hertl, dr. med., ob 15. obletnici programa (foto: Urban Cerjak).

Nagovor izr. prof. dr. Irene Oblak, dr. med., strokovne direktorice OI (foto: Urban Cerjak).

Nagovor Azre Herceg, državne sekretarke na ministrstvu za zdravje (foto: Urban Cerjak).

Več kot 150 udeležencev na simpoziju 15 let programa DORA: S kakovostjo do rezultatov (foto: Urban Cerjak).

Okrogla miza Multidisciplinarni vidik rezultatov programa DORA (foto: Urban Cerjak).

Osebna izkušnja s programom DORA, Miša Derganc (foto: Urban Cerjak).

Dodatne informacije

  • na tel. številki 080 27 28 (vsak delavnik med 9. in 12. uro)
  • dora@onko-i.si
  • vprašajte svojega zdravnika

Onkološki inštitut Ljubljana

Državni presejalni program za raka dojk

Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana

Vodja programa: Barbara Mihevc Ponikvar, dr. med., specialistka javnega zdravja

Kontakt

080 27 28 (vsak delavnik med 9. in 12. uro)

dora@onko-i.si

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava