Novica

Domov / Novica

Letos pregled kakovosti dela šestih presejalnih centrov programa DORA po Sloveniji

Upravljalska enota programa DORA, ki deluje na Onkološkem inštitutu Ljubljana, je v letu 2022 opravila skupaj šest presoj presejalnih centrov programa DORA na terenu. Prvi dve presoji je enota opravilai leta 2021 v Zdravstvenem domu Maribor in Zdravstvenem domu Ljubljana. V letu 2022 pa je upravljalska enota junija presoji opravila v presejalnih centrih programa DORA v Splošni bolnišnici Ptuj in Splošni bolnišnici Murska Sobota, septembra v centrih v Splošni bolnišnici Celje in Zdravstvenem domu Celje ter oktobra še v centrih v Splošni bolnišnici Nova Gorica in Splošni bolnišnici Izola.

Namen presoje presejalnih centrov programa DORA na terenu je preverjanje skladnosti njihovega delovanja z zahtevami, ki so jih presejalni centri morali izpolnjevati ob širitvi programa za doseganje optimalne obravnave žensk po celi Sloveniji. Po izvedeni presoji upravljalska enota programa DORA pripravi poročilo, ki ga predstavi vodstvu presejalnega centra in bolnišnice ali zdravstvenega doma.

Na presojah je upravljalska enota programa DORA zabeležila zelo zgledno urejenost presejalnih centrov in pohvalila veliko predanost sodelavcev programa DORA, ki so predlagali zanimive ideje in pobude za še bolj prijazno obravnavo žensk. V naslednjem letu bo upravljalska ekipa nadaljevala s strokovnimi presojami še v ostalih presejalnih centrih programa DORA po Sloveniji.

Vsem presejalnim centrom programa DORA, ki jih je ekipa obiskala letos, se zahvaljujemo za dobro sodelovanje in konstruktiven pristop.

Strokovna presoja presejalnega centra DORA v celjski bolnišnici

Strokovna presoja presejalnega centra DORA v murskosoboški bolnišnici

Strokovna presoja presejalnega centra DORA v novogoriški bolnišnici

Strokovna presoja presejalnega centra DORA v celjskem zdravstvenem domu

Strokovna presoja presejalnega centra DORA v Zdravstvenem domu Ljubljana-Center

Strokovna presoja presejalnega centra DORA v Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca Maribor

Dodatne informacije

  • na tel. številki 080 27 28 (vsak delavnik med 9. in 12. uro)
  • dora@onko-i.si
  • vprašajte svojega zdravnika

Onkološki inštitut Ljubljana

Državni presejalni program za raka dojk

Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana

Vodja programa: Barbara Mihevc Ponikvar, dr. med., specialistka javnega zdravja

Kontakt

080 27 28 (vsak delavnik med 9. in 12. uro)

dora@onko-i.si

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava