Novica

Domov / Novica

Državni program DORA začel s slikanjem žensk v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec

Danes so v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec, potem ko je bolnišnica izpolnila vse strokovne zahteve, odprli presejalni center za zgodnje odkrivanje raka dojk programa DORA. Tako so zdaj v državni presejalni program vključene tudi ženske med 50. in 69. letom iz koroških občin v OE ZZZS Ravne na Koroškem. Pomen programa je zgodnje odkrivanje raka dojk z mamografijo vsaki dve leti, s katero odkrijejo raka dojk, še preden se pojavijo tipni ali vidni znaki bolezni. Z odprtjem novega centra je zdaj v program DORA aktivno vabljenih več kot 80 % slovenskih žensk v navedeni starosti.

V prihodnjih dveh letih bodo na presejalno mamografijo v SB Slovenj Gradec povabljene vse ženske med 50. in 69. letom, ki imajo stalno prebivališče v občinah: Črna na Koroškem, Dravograd, Gornji Grad, Ljubno, Luče, Mežica, Mislinja, Mozirje, Muta, Nazarje, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Slovenj Gradec, Šmartno ob Paki, Šoštanj, Velenje, Vuzenica, Prevalje, Rečica ob Savinji, Ribnica na Pohorju in Solčava. V teh občinah je 18.968 žensk iz starostne skupine 50 do 69 let.


Otvoritve centra DORA v slovenjegraški bolnišnici se je udeležila  tudi  ministrica  za  zdravje Milojka Kolar Celarc, ki je ob širitvi presejalnega programa DORA povedala: »V veliko veselje mi je, da sem z vami ob začetku delovanja presejalnega centra DORA v vaši bolnišnici. Čestitam vam, ker ste izpolnili stroge zahteve za delovanje tega programa. To je še posebej pomemben dogodek za vse ženske Koroške regije. Program DORA bo tudi njim omogočil odkrivanje najmanjših rakavih sprememb na dojki. Še v tem mesecu bo začel delovati tudi presejalni center v Splošni bolnišnici Celje in s tem bodo v program DORA vključene ženske v vseh slovenskih regijah. To pomeni, da bodo ženske začele dobivati vabila za mamografije v rednih dvoletnih obdobjih. Skupaj moramo storiti vse, da bo odzivnost v presejalne programe kar največja, saj presejalni programi rešujejo življenja. Zato pozivam ženske, pridite na mamografijo v DORI, sodelujte v programu ZORA in odzovite se na Svitova vabila.«

Janez Lavre, dr. med., v. d. direktorja Splošne bolnišnice Slovenj Gradec, je ob priključitvi Splošne bolnišnice Slovenj Gradec k programu DORA dejal: »Izredno vesel in ponosen sem, da smo z današnjim dnem tudi na področju Koroške pričeli s presejalnim programom DORA. S tem bodo tudi vse ženske na našem območju ustrezno preskrbljene s tovrstnimi storitvami. Pomembnost je toliko večja, ker gre za najpogostejše rakavo obolenje pri ženskah.«

Mag. Maksimiljan Kadivec, dr. med., vodja državnega programa DORA, je ob začetku slikanja žensk v SB Slovenj Gradec rekel: »Zahvaljujem se vodstvu in sodelavcem SB Slovenj Gradec, ki so prispevali k temu, da danes s programom DORA in slikanjem žensk začenjamo tudi v slovenjegraški bolnišnici. Ta center bo pokril celotno območje OE ZZZS Ravne na Koroškem in tako vključil v program DORA še predzadnjo območno enoto v državi in ženskam na Koroškem omogočil presejalne mamografije z namenom zgodnjega odkrivanja raka dojk vsake dve leti. Zato ženskam svetujemo, da se odzovejo vabilu in se vključijo v program DORA, saj je zdravljenje zgodaj odkritega raka dojk lahko uspešnejše, kar posledično vpliva tudi na kakovost življenja.«

Organiziranost presejalnega programa DORA v SB Slovenj Gradec

Presejalno slikanje dojk v stacionarnem centru DORE v SB Slovenj Gradec izvajajo strokovno usposobljeni radiološki inženirji, posebej izobraženi za program DORA in stalno nadzorovani s strani OI kot upravljavca programa. Vsako mamografsko sliko v DORI ločeno odčitata dva zdravnika radiologa. Kadar radiologi pri odčitavanju mamografskih slik vidijo spremembe na dojki, žensko na dodatne preiskave povabijo na OI v Ljubljano, kjer poteka tudi zdravljenje morebitnega raka dojke. Z odprtjem presejalno-diagnostičnega centra programa DORA v UKC Maribor, ki je predvideno v 2018, bodo ženske iz OE ZZZS Ravne na Koroškem nadaljnje preiskave in zdravljenje nato opravljale v Mariboru.

Ženske na dom prejmejo pisno osebno vabilo Onkološkega inštituta Ljubljana (OI), na katerem bosta določena datum in ura pregleda v slovenjgraški enoti DORE. V primeru, da jim termin ne ustreza, se lahko prenaročijo na brezplačni telefonski številki 080 27 28, vsak dan od ponedeljka do petka med 9. in 12. uro, ali pišejo na elektronski naslov dora@okno-i.si. Prav tako se lahko ženske na pregled naročijo same. Za presejalno mamografijo v programu DORA ženske ne potrebujejo napotnic, pregled je zanje brezplačen. S presejalno mamografijo lahko odkrijemo raka dojk, še preden se pojavijo tipni ali vidni znaki bolezni. To je zelo pomembno, saj je zdravljenje lahko uspešno, če je rak odkrit na začetni stopnji.

Širitev državnega programa DORA na območje celotne Slovenije

V program DORA so po zadnji širitvi vabljene ženske iz naslednjih OE ZZZS: Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Koper, Nova Gorica, Ravne na Koroškem in Kranj, Novo mesto ter Krško (delno), kar predstavlja 81 % vseh ustreznih slovenskih žensk. V programu DORA načrtujejo, da bodo do konca leta 2017 z vključitvijo OE ZZZS Celje program razširili na vse območne enote ZZZS v Sloveniji.

V letu 2016 v programu DORA odkritih 370 rakov dojk

Leta 2016 so v okviru državnega presejalnega programa za raka dojk DORA opravili dobrih 57.000 presejalnih mamografij. Zdravniki radiologi so leta 2016 odkrili raka dojk pri 370-ih ženskah, tretjina odkritih invazivnih rakov pa je bila enaka ali manjša od 10 mm.

Od začetka delovanja programa DORA (april 2008) do konca leta 2016 je bila udeležba žensk 73- odstotna, opravljenih je bilo skoraj 215 tisoč presejalnih mamografij, pri okoli 1.500 ženskah pa so odkrili raka dojk. Do konca novembra letos je bilo slikanih še dobrih 64 tisoč žensk.

O programu DORA

DORA je organiziran državni program zgodnjega odkrivanja raka dojk, ki omogoča ženskam med 50. in 69. letom slikanje dojk z mamografijo na vsaki dve leti. Rak dojk je najpogostejši rak pri ženskah. Cilj programa DORA je v ciljni populaciji zmanjšati umrljivost žensk za rakom dojk za 25 do 30 odstotkov.

Program DORA se izvaja po strogih evropskih smernicah kakovosti, ki vključujejo dodatno usposabljanje vključenega zdravstvenega kadra in stalen nadzor nad vsemi koraki v presejalnem procesu. Program DORA ženskam zagotavlja večjo kakovost kot dosedanje presejanje v diagnostičnem sistemu, zato strokovnjaki OI priporočajo, da se ženske odzovejo vabilu na pregled.

 

 

Dodatne informacije

  • na tel. številki 080 27 28 (vsak delavnik med 9. in 12. uro)
  • dora@onko-i.si
  • vprašajte svojega zdravnika

Onkološki inštitut Ljubljana

Državni presejalni program za raka dojk

Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana

Vodja programa: Barbara Mihevc Ponikvar, dr. med., specialistka javnega zdravja

Kontakt

080 27 28 (vsak delavnik med 9. in 12. uro)

dora@onko-i.si

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava