Novica

Domov / Novica

Državni program DORA za zgodnje odkrivanje raka dojk se širi v Novo Gorico

Ljubljana, 16. september 2016 – Državni program DORA za zgodnje odkrivanje raka dojk danes prvič pričenja z delovanjem v goriški regiji: Splošna bolnišnica 'dr. Franca Derganca' Nova Gorica je izpolnila vse strokovne zahteve in pridobila status Presejalnega centra v okviru državnega programa DORA. Danes so bile tu že slikane prve ženske. Z odprtjem tega centra je v program DORA sedaj vključenih dve tretjini vseh ustreznih slovenskih žensk.

Na presejalno mamografijo v SB Nova Gorica bodo vabljene ženske iz starostne skupine 50–69 let, ki  imajo stalno prebivališče v občinah Ajdovščina, Bovec, Brda, Kanal, Kobarid, Miren-Kostanjevica, Nova Gorica, Renče-Vogrsko, Šempeter-Vrtojba, Tolmin in Vipava. V teh občinah je 14.174 ustreznih žensk. Ženske bodo z Onkološkega inštituta Ljubljana (OI) prejele pisno vabilo, na katerem bosta že določena datum in ura pregleda. V program se lahko naročijo tudi same, in sicer tako, da pokličejo v Register DORA na OI na brezplačno telefonsko številko 080 27 28, vsak dan od 9.00 do 12.00, ali pišejo na elektronski naslov: dora@onko-i.si. Ženske za pregled ne potrebujejo napotnice.

Presejalno slikanje v stacionarnem centru v SB Nova Gorica izvajajo radiološki inženirji iz SB Nova Gorica, posebej izobraženi za program DORA in stalno nadzorovani s strani OI kot upravljavca programa. Vsako mamografsko sliko ločeno odčitata dva zdravnika radiologa z OI. Kadar bodo radiologi pri odčitavanju mamografskih slik videli spremembe na dojki, bo ženska na dodatne preiskave prav tako vabljena na OI v Ljubljano.

Mag. Maksimiljan Kadivec, dr. med., vodja državnega programa DORA: ''V SB Nova Gorica so zadostili vsem strogim merilom in pridobili status stacionarnega centra DORA. To je zagotovilo, da bodo ženske tukaj deležne visoko kakovostne obravnave po strogih evropskih smernicah. Zato pozivamo ženske, da se odzovejo vabilu - preprost in hiter pregled na vsaki dve leti vam lahko reši življenje. S presejalno mamografijo v programu DORA odkrivamo zgodnje rake. Če bolezen odkrijemo zgodaj, pa je zdravljenje uspešnejše. Obenem današnja otvoritev pomeni nadaljnje uspešno širjenje programa DORA po novem strateškem načrtu. V program DORA je sedaj vključenih že dve tretjini ustreznih slovenskih žensk.''

Prim. Nataša Fikfak, dr. med., direktorica SB Nova Gorica'S presejalnim slikanjem dojke DORA bomo omogočili tudi v Severno Primorski regiji hiter dostop do mamografije za ženske v najbolj tveganem življenjskem obdobju za zbolevanje za rakom dojke. Zgodnja diagnostika pomeni uspešnejše zdravljenje. Prepoznavanje zgodnjih oblik bolezni, to je pred tipnimi spremembami, je gotovo velik korak naprej v celostni obravnavi bolnic. Nadaljnja diagnostika odkritih sprememb bo sicer potrebna na Onkološkem inštitutu v Ljubljani. Na tem mestu danes pozivamo vse ženske, da se v čim večjem številu in brez strahu odzivajo na poziv za slikanje. Ženske s tipnimi spremembami dojk ne sodijo v program DORA, pri njih bodo diagnostika in terapevtski postopki potekali enako kot do sedaj.''

Mojca Gobec, dr. med., generalna direktorica Direktorata za javno zdravje na Ministrstvu za zdravje: "Veseli nas, da bodo v program DORA sedaj vabljene tudi ženske iz goriške regije, program DORA, ki ga odlikujejo najzahtevnejši kakovostni standardi, pa bo tako dostopen skoraj dvema tretjinama žensk v Sloveniji. To je potrditev, da lahko z dobrim načrtovanjem, upravljanjem in izvajanjem programa ter konstruktivnim sodelovanjem vseh vpetih v izvajanje DORE, dosegamo zastavljene cilje - zgodnje odkrivanje in obravnavo najpogostejšega raka pri ženskah. Zato vse ženske vabimo, da v programu DORA sodelujejo, župane in lokalne oblasti pa, da še naprej podpirajo aktivnosti, usmerjene k preprečevanju bolezni in k boljšemu zdravju vseh prebivalcev."

Širitev državnega programa DORA: na slikanje sedaj vključenih 66 % vseh ustreznih žensk

OI je kot nosilec državnega presejalnega programa za raka dojk DORA v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje in Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije lani pripravil posodobljen strateški načrt, ki na novo opredeljuje načrt širitve programa DORA na območju celotne Slovenije za obdobje 2015-2020. V program DORA so trenutno vključene ženske iz naslednjih OE ZZZS: Ljubljana, Maribor, Koper, Kranj (delno) in Nova Gorica, kar predstavlja dve tretjini vseh ustreznih slovenskih žensk.

O programu DORA

DORA je organiziran državni program zgodnjega odkrivanja raka dojk, ki omogoča ženskam med 50. in 69. letom slikanje dojk z mamografijo na vsaki dve leti. Cilj programa DORA je v ciljni populaciji zmanjšati umrljivost žensk za rakom dojk za 25 do 30 odstotkov.

Program DORA se izvaja po strogih Evropskih smernicah kakovosti, ki vključujejo tudi dodatno usposabljanje vključenega zdravstvenega kadra in stalen nadzor nad vsemi koraki v zdravstvenem procesu. Program DORA ženskam zagotavlja večjo kakovost kot dosedanje presejanje v diagnostičnem sistemu, zato strokovnjaki OI priporočajo, da se ženske odzovejo vabilu na pregled.

 

 

Dodatne informacije

  • na tel. številki 080 27 28 (delavnik med 9. in 12. uro)
  • dora@onko-i.si
  • vprašajte svojega zdravnika

Onkološki inštitut Ljubljana

Državni presejalni program za raka dojk

Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana

Kontakt

080 27 28 (vsak delavnik med 9. in 12. uro)

dora@onko-i.si

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava