Novica

Domov / Novica

Državni program DORA za zgodnje odkrivanje raka dojk se širi na Gorenjsko: danes pričetek slikanja žensk v Bolnišnici za ginekologijo in porodništvo Kranj

Potem ko je državni presejalni program za raka dojk DORA pred dvema tednoma pričel z delovanjem v Primorski regiji, se danes presejalno slikanje žensk prvič začenja tudi na Gorenjskem. Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj je izpolnila vse strokovne zahteve in pridobila status Presejalnega centra v okviru državnega programa DORA. Na presejalno mamografijo v BGP Kranj bodo vabljene vse ustrezne ženske med 50. in 69. letom iz občin Kranj, Naklo, Cerklje na Gorenjskem, Tržič, Škofja Loka, Gorenja vas, Jezersko, Preddvor, Šenčur, Železniki in Žiri. Z odprtjem stacionarnega presejalnega centra v Kranju je program DORA sedaj vključenih že več kot polovico vseh ustreznih slovenskih žensk.

Na presejalno mamografijo v BGP Kranj bodo vabljene ženske iz starostne skupine 50–69 let, ki  imajo stalno prebivališče v občinah Kranj, Naklo, Cerklje na Gorenjskem, Tržič, Škofja Loka, Gorenja vas, Jezersko, Preddvor, Šenčur, Železniki in Žiri. V teh občinah je ustreznih žensk 17.545. Ženske bodo z Onkološkega inštituta Ljubljana (OI) prejele pisno vabilo, na katerem bosta že določena datum in ura pregleda. V program se lahko naročijo tudi same, in sicer tako, da pokličejo v Register DORA na OI na brezplačno telefonsko številko 080 27 28, vsak dan od 9.00 do 12.00, ali pišejo na elektronski naslov: dora@onko-i.si. Ženske za pregled ne potrebujejo napotnice.

Presejalno slikanje v stacionarnem centru v BGP Kranj izvajajo radiološki inženirji iz BGP Kranj, posebej izobraženi za program DORA in stalno nadzorovani s strani Onkološkega inštituta kot upravljavca programa. Vsako mamografsko sliko ločeno odčitata dva zdravnika radiologa z OI. Kadar bodo radiologi pri odčitavanju mamografskih slik videli spremembe na dojki, bo ženska na dodatne preiskave prav tako vabljena na OI.

Mag. Maksimiljan Kadivec, dr. med., vodja državnega programa DORA: ''Pričetek delovanja državnega programa DORA v Kranju pomeni za nas uspešno nadaljevanje širitve programa po celi Sloveniji po novem strateškem načrtu, saj je sedaj v ta program zgodnjega odkrivanja raka dojk vključenih že več kot polovica ustreznih slovenskih žensk. V BGP Kranj so zadostili vsem strogim merilom za izvajanje programa DORA, kar nas zelo veseli in kar je še posebej pomembno za vaše ženske; program DORA namreč zagotavlja visoko kakovostno obravnavo žensk.''

Andreja Cerkvenik Škafar, dr. med., direktorica Bolnišnice za ginekologijo in porodništvo Kranj:

''Naše bogate izkušnje, dodatna specialna izobraževanja na OI ter eden najsodobnejših digitalnih mamografov, kupljen tudi s pomočjo donatorjev, so zagotovilo, da bomo tudi na Gorenjskem v okviru programa DORA nudili najkakovostnejše storitve in s tem možnost zgodnjega odkritja raka dojk. Ne dvomim, da bomo ženske Gorenjske prepoznale pomen programa DORA in se v visokem odstotku odzvale vabilu. ''

Mojca Gobec, dr. med., generalna direktorica Direktorata za javno zdravje na Ministrstvu za zdravje: 
''Veseli nas, da je center Dora dobila tudi Gorenjska. Začetek izvajanja programa v novi regiji pomeni še en korak pri nadaljnjem širjenju tega programa po Sloveniji. Program bo dostopnejši in s tem korakom smo bližje zavezi, da bodo imele dostop do najkakovostnejših storitev v programu DORA ženske po celi Sloveniji. Če raka zgodaj odkrijemo, je tudi zdravljenje najpogostejšega ženskega raka, raka dojk, uspešnejše. Zato vabimo vse ženske, ki bodo vabila prejele, da se nanje odzovejo in v polni meri izkoristijo dobrobiti tega programa.''

Ženske iz OE ZZZS Kranj bodo v okviru programa DORA vabljene na slikanje v stacionarni presejalni center v BGP Kranj in mobilno enoto na Jesenicah

Nov načrt širitve državnega programa DORA po celi Sloveniji predvideva, da bo v območni enoti ZZZS Kranj poleg presejalnega centra v BGP Kranj delovala tudi mobilna presejalna enota programa DORA, in sicer na Jesenicah. Tja bodo povabljene vse ostale ženske med 50. in 69. letom iz občin Bohinj, Bled, Kranjska Gora, Radovljica, Gorje, Jesenice in Žirovnica. Mobilna enota DORA bo s slikanjem žensk na Jesenicah pričela predvidoma konec leta 2016. Dokler se v mobilni presejalni enoti DORA slikanje ne prične, veljajo za te ženske enake pravice za preventivno mamografijo kot doslej - po 50. letu imajo pravico do brezplačne preventivne mamografije vsaki dve leti z napotnico osebnega zdravnika ali ginekologa v kateremkoli centru, ki take storitve opravlja.

Širitev državnega programa DORA po novem strateškem načrtu: na slikanje sedaj vključena več kot polovica vseh ustreznih žensk

Onkološki inštitut Ljubljana je kot nosilec državnega presejalnega programa za raka dojk DORA v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje in Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije lani pripravil posodobljen strateški načrt, ki na novo opredeljuje načrt širitve programa DORA na območju celotne Slovenije za obdobje 2015-2020. Konec leta 2015 so bile na presejalno slikanje v okviru državnega programa DORA vabljene vse ustrezne ženske iz OE ZZZS Ljubljana in Maribor, kar je pomenilo, da je bilo v ta program vključenih 46 % žensk iz ciljne populacije. Februarja letos sta se v program DORA vključila OE ZZZS Koper z mobilno enoto DORA v Postojni ter OE ZZZS Kranj s stacionarnim presejalnim centrom v BGP Kranj. V program DORA je tako sedaj vključenih 55 % vseh ustreznih slovenskih žensk.

O programu DORA

DORA je organiziran državni program presejanja za raka dojk, ki omogoča ženskam med 50. in 69. letom slikanje dojk z mamografijo na vsaki dve leti. Presejanje za raka dojk pomeni pregledovanje navidezno zdravih žensk s preprosto preiskavo - mamografijo, da bi med njimi odkrili tiste s predstopnjo ali začetno obliko iskanega raka. V tem starostnem obdobju je največja verjetnost, da ženske zbolijo za rakom dojk, s presejalno mamografijo pa je mogoče odkriti bolezenske spremembe, ki še niso tako velike, da bi jih lahko ženska zatipala pri samopregledovanju ali njen zdravnik pri kliničnem pregledu.

Cilj programa DORA je v ciljni populaciji zmanjšati umrljivost žensk za rakom dojk za 25 do 30 odstotkov. Pogoj za uspešnost programa je, da se vabilu na mamografski pregled odzove vsaj 70 odstotkov žensk. Sodelovanje žensk v organiziranem državnem presejalnem programu za raka dojk DORA je v njihovem interesu, saj jim zagotavlja večjo kakovost kot dosedanje presejanje v diagnostičnem sistemu. Zato strokovnjaki Onkološkega inštituta Ljubljana priporočajo, da se ženske odzovejo vabilu na pregled in se s tem vključijo v program DORA.

Dodatne informacije

  • na tel. številki 080 27 28 (delavnik med 9. in 12. uro)
  • dora@onko-i.si
  • vprašajte svojega zdravnika

Onkološki inštitut Ljubljana

Državni presejalni program za raka dojk

Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana

Kontakt

080 27 28 (vsak delavnik med 9. in 12. uro)

dora@onko-i.si

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava