Novica

Domov / Novica

Državni program DORA uspešno nadaljuje s širitvijo po novem načrtu

Državni presejalni program za raka dojk DORA skladno z novim načrtom, ki predvideva širitev programa na območje celotne Slovenije do leta 2018, februarja pričenja z delovanjem v Območni enoti ZZZS Koper. Presejalno slikanje žensk se bo najprej začelo v mobilni enoti DORA v Postojni. V mobilno enoto, ki stoji poleg Bolnišnice Postojna, bodo na slikanje vabljene ženske iz občin Postojna, Pivka, Ilirska Bistrica in Cerknica. Prve ženske so bile v tej enoti slikane že danes.

Na slikanje v mobilno enoto DORA v Postojni bo vabljenih 6.318 ustreznih žensk

Na presejalno mamografijo v mobilno enoto programa DORA, ki stoji poleg Bolnišnice Postojna, bo Onkološki inštitut Ljubljana (OI) kot nosilec tega državnega programa za zgodnje odkrivanje raka dojk vabil vse ustrezne ženske iz občin Postojna, Pivka, Ilirska Bistrica in Cerknica. V teh občinah je 6.318 žensk iz starostne skupine 50–69 let, kar pomeni, da bi jih ob 80-odstotni udeležbi slikali okoli 5.000. Mobilna enota bo v Postojni do poletja. Pregled je za ženske brezplačen in zanj ne potrebujejo napotnice.

Mag. Maksimiljan Kadivec, dr. med., vodja državnega programa DORA: ''Pričetek delovanja državnega programa DORA v Postojni pomeni za nas nadaljevanje širitve programa po celi Sloveniji po novem strateškem načrtu. DORA prvič začenja z vabljenjem in slikanjem žensk iz te regije. Vodstvo in drugi zaposleni Bolnišnice Postojna so v zelo kratkem času zagotovili vse tehnične pogoje za postavitev mobilne enote programa DORA. Program DORA zagotavlja visoko kakovostno obravnavo žensk na področju zgodnjega odkrivanja raka dojk, brez čakanja in brez napotnice, zato ženskam svetujemo, da se odzovejo na vabilo za slikanje.''

Aleksander Merlo, dr. med., direktor Bolnišnice Postojna: ''Rak dojk je v razvitem svetu najpomegostejši rak pri ženskah. Zgodnje odkrivanje je tisto, ki lahko pravočasno omogoči zdravljenje in ozdravitev, saj pravočasno odkrivanje olajša težke trenutke tako zdravstvenim delavcem, predvsem pa osebam in družinam, ki se znajdejo v stiski. Zato program podpiramo in si želimo, da bi bila odzivnost čim boljša, ter vabimo vse, da se vabilu odzovejo. ''

Mojca Gobec, dr. med., generalna direktorica Direktorata za javno zdravje na Ministrstvu za zdravje: ''Začetek izvajanja programa  DORA v novi regiji pomeni velik  korak pri nadaljnjem širjenju tega programa po Sloveniji. Program bo dostopnejši in s tem korakom smo bližje zavezi, da bodo imele dostop do najkakovostnejših storitev v programu DORA programu ženske po celi Sloveniji.  Hkrati vabimo vse tiste, ki bodo prejele vabila, da se nanje  odzovejo in v polni meri izkoristijo dobrobiti tega programa. Če raka zgodaj odkrijemo, je tudi zdravljenje najpogostejšega ženskega raka, raka dojk, uspešnejše.''

Ženske se na slikanje dojk v mobilni enoti DORA lahko naročijo tudi same

Ženske bodo z Onkološkega inštituta Ljubljana prejele pisno vabilo, na katerem bosta že določena datum in ura pregleda. V program se lahko naročijo tudi same, in sicer tako, da pokličejo brezplačno telefonsko številko 080 27 28, vsak dan od 9.00 do 12.00, ali pišejo na elektronski naslov: dora@onko-i.si.

Presejalno slikanje v mobilni enoti DORA v Postojni bodo izvajali radiološki inženirji z OI, posebej izobraženi za program DORA, tudi mamografske slike bodo odčitavali zdravniki radiologi z OI. Prav tako bodo morebitne dodatne preiskave slikane ženske opravljale na OI.

V OE ZZZS Koper mobilna enota DORA in stacionarni presejalni center v SB Izola

Poleg mobilne presejalne enote bo v OE ZZZS Koper v naslednjih mesecih začel delovati tudi stacionarni presejalni center v Splošni bolnišnici Izola, kamor bodo povabljene vse ostale ustrezne ženske iz občin Ankaran, Divača, Hrpelje-Kozina, Izola, Komen, Koper, Piran in Sežana. V SB Izola  trenutno potekajo aktivnosti preverjanja skladnosti z zahtevami za pridobitev certifikata presejalnega centra programa DORA.

Program DORA v letu 2015

Onkološki inštitut Ljubljana je kot nosilec državnega presejalnega programa za raka dojk DORA v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje in Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije lani pripravil posodobljen strateški načrt, ki na novo opredeljuje načrt širitve programa DORA na območju celotne Slovenije za obdobje 2015-2020. Po vključitvi celotnih območnih enot ZZZS Ljubljana in Maribor v letu 2015 se sedaj program DORA širi v naslednjo območno enoto, to je OE Koper.

V letu 2015 je bilo v okviru programa DORA opravljenih 39.745 mamografij, odkritih je bilo 214 rakov dojk. Med ženskami, ki so bile vabljene v program DORA v letu 2015, je bila udeležba v programu 81-odstotna.

O programu DORA

DORA je organiziran državni program presejanja za raka dojk, ki omogoča ženskam med 50. in 69. letom  slikanje dojk z mamografijo na vsaki dve leti. V tej starosti je največja verjetnost, da ženske zbolijo za rakom dojk, presejalna mamografija pa je pomembna, saj je z njo mogoče odkriti bolezenske spremembe, ki še niso tako velike, da bi jih lahko ženska zatipala pri samopregledovanju ali njen zdravnik pri kliničnem pregledu.

Cilj programa DORA je v ciljni populaciji zmanjšati umrljivost žensk za rakom dojk za 25 do 30 odstotkov. Pogoj za uspešnost programa je, da se vabilu na mamografski pregled odzove vsaj 70 odstotkov žensk. Sodelovanje žensk v organiziranem državnem presejalnem programu za raka dojk DORA je v njihovem interesu, saj jim zagotavlja večjo kakovost kot dosedanje presejanje v diagnostičnem sistemu. Zato strokovnjaki Onkološkega inštituta Ljubljana priporočajo, da se ženske odzovejo vabilu na pregled in se s tem vključijo v program DORA.

 

Dodatne informacije

  • na tel. številki 080 27 28 (delavnik med 9. in 12. uro)
  • dora@onko-i.si
  • vprašajte svojega zdravnika

Onkološki inštitut Ljubljana

Državni presejalni program za raka dojk

Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana

Kontakt

080 27 28 (vsak delavnik med 9. in 12. uro)

dora@onko-i.si

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava