Novica

Domov / Novica

Državni program DORA pričenja s slikanjem žensk v Zdravstvenem domu Novo mesto: presejalni program se širi v OE ZZZS Novo mesto in Krško

Državni program DORA za zgodnje odkrivanje raka dojk danes prvič pričenja z delovanjem v dolenjski in posavski regiji. Zdravstveni dom Novo mesto je izpolnil vse strokovne zahteve in kot peti center od začetka širitve programa DORA po novem načrtu pridobil status Presejalnega centra v okviru državnega programa DORA. Danes so bile tu že slikane prve ženske. Z odprtjem tega centra je v program DORA sedaj vključenih 72 % vseh ustreznih slovenskih žensk.

Na presejalno mamografijo v ZD Novo mesto bodo v prihodnjih dveh letih povabljene vse ženske iz starostne skupine 50–69 let, ki  imajo stalno prebivališče v občinah Novo mesto, Dolenjske Toplice, Kostanjevica na Krki, Krško, Mirna, Mirna Peč, Mokronog-Trebelno, Sevnica, Straža, Šentjernej, Šentrupert, Škocjan, Šmarješke Toplice, Trebnje in Žužemberk. V teh občinah je 17.020 ustreznih žensk. Ženske bodo z Onkološkega inštituta Ljubljana (OI) prejele pisno vabilo, na katerem bosta že določena datum in ura pregleda. V program se lahko naročijo tudi same, in sicer tako, da pokličejo v Register DORA na brezplačno telefonsko številko 080 27 28, vsak dan od 9.00 do 12.00, ali pišejo na elektronski naslov: dora@onko-i.si. Ženske za pregled ne potrebujejo napotnice.

 

Presejalno slikanje v stacionarnem centru v ZD Novo mesto izvajajo radiološki inženirji iz ZD Novo mesto, posebej izobraženi za program DORA in stalno nadzorovani s strani OI kot upravljavca programa. Vsako mamografsko sliko ločeno odčitata dva zdravnika radiologa z OI. Kadar bodo radiologi pri odčitavanju mamografskih slik videli spremembe na dojki, bo ženska na dodatne preiskave prav tako vabljena na OI v Ljubljano.

 

 

Mag. Maksimiljan Kadivec, dr. med., vodja državnega programa DORA: »Zdravstveni dom Novo mesto je peti stacionarni presejalni center, ki ga po novem načrtu širitve vključujemo v program DORA. Veseli nas, da bomo od danes naprej po strogih evropskih smernicah tu opravljali presejalne mamografije z namenom zgodnjega odkrivanja raka dojk za ženske, ki v program DORA doslej niso bile vključene. Ženske vabimo, da se v čim večjem številu odzovejo našemu vabilu, saj je zdravljenje zgodaj odkritega raka dojk uspešnejše. Z Zdravstvenim domom Novo mesto smo v letošnjem letu ob pripravah na njihovo vključitev v program DORA odlično sodelovali, zato verjamemo, da bodo ženske zadovoljne in se bodo v velikim številu udeleževale pregledov v okviru programa DORA.«

 

Asist. mag. Alenka Simonič, dr. med., direktorica ZD Novo mesto:

»V ZD Novo mesto pozdravljamo in se zavedamo pomena pridobitve programa DORA, ki pomeni velik doprinos za krepitev primarnega zdravstvenega varstva v dolenjski in posavski regiji in za vse ženske v ciljni skupini, ki bodo vabljene v ta program. Ponosni smo, da smo tako postali peti presejalni center v okviru državnega programa DORA v Sloveniji in prvi tak center v okviru programa DORA v dolenjski in posavski regiji. Novo funkcijo sprejemamo z veliko odgovornostjo, saj bodo tako tudi ženske v dolenjski in posavski regiji lahko vključene v organiziran državni preventivni program, ki temelji na visokih strokovnih standardih in strogih evropskih smernicah kakovosti

 

Blanka Mikl Mežnar, dr. med., sekretarka Direktorata za javno zdravje na Ministrstvu za zdravje: 
»Konec leta 2016 imamo, kar se tiče širitve programa DORA, dva razloga za veselje. Tudi ZD Novo mesto je namreč dokazal, da izpolnjuje vse pogoje za opravljanje presejanja za raka dojk v programu DORA in se s tem kot že peti stacionarni center pridružil programu. Organiziran presejalni program za zgodnje odkrivanje dojk bo tako od danes naprej dostopen tudi ženskam iz dolenjske in posavske regije. Drugi razlog za veselje pa je dejstvo, da je v letu 2016 program DORA glede širitve dosegel vse zastavljene cilje. Veseli bomo, če bodo ženske, ki bodo prejele vabilo programa DORA, naredile nekaj zase in se vabilu odzvale. Rak dojk je namreč en redkih rakov, ki ga je mogoče s presejanjem aktivno iskati in tudi najti v zelo zgodnji fazi, ko je zdravljenje uspešnejše in za žensko lažje.«

 

Ženske iz OE ZZZS Novo mesto in Krško bodo v okviru programa DORA vabljene na slikanje v stacionarni presejalni center v ZD Novo mesto in v mobilno enoto

Nov načrt širitve državnega programa DORA po celi Sloveniji določa, da bo v območnih enotah ZZZS Novo mesto in Krško poleg presejalnega centra v ZD Novo mesto delovala tudi mobilna presejalna enota programa DORA v Brežicah in v Beli krajini. V mobilno enoto bodo povabljene vse ostale ženske med 50. in 69. letom iz občin Brežice, Črnomelj, Semič in Metlika. Mobilna enota DORA bo s slikanjem žensk pričela v letu 2018. Dokler se v mobilni presejalni enoti DORA slikanje ne prične, veljajo za ženske iz omenjenih štirih občin enake pravice za preventivno mamografijo kot doslej - po 50. letu imajo pravico do brezplačne preventivne mamografije vsaki dve leti z napotnico osebnega zdravnika ali ginekologa v kateremkoli centru, ki take storitve opravlja.

 

Širitev državnega programa DORA na območje celotne Slovenije: v slikanje sedaj vključenih 72 % vseh ustreznih žensk

OI je kot nosilec državnega presejalnega programa za raka dojk DORA v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje in Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije lani pripravil posodobljen strateški načrt, ki na novo opredeljuje načrt širitve programa DORA na območju celotne Slovenije za obdobje 2015-2020. V program DORA so trenutno vključene ženske iz naslednjih OE ZZZS: Ljubljana, Maribor, Koper, Kranj (delno), Nova Gorica ter Novo mesto in Krško (delno), kar predstavlja 72 % vseh ustreznih slovenskih žensk.

 

O programu DORA

DORA je organiziran državni program zgodnjega odkrivanja raka dojk, ki omogoča ženskam med 50. in 69. letom slikanje dojk z mamografijo na vsaki dve leti. Cilj programa DORA je v ciljni populaciji zmanjšati umrljivost žensk za rakom dojk za 25 do 30 odstotkov.

 

Program DORA se izvaja po strogih Evropskih smernicah kakovosti, ki vključujejo dodatno usposabljanje vključenega zdravstvenega kadra in stalen nadzor nad vsemi koraki v zdravstvenem procesu. Program DORA ženskam zagotavlja večjo kakovost kot dosedanje presejanje v diagnostičnem sistemu, zato strokovnjaki OI priporočajo, da se ženske odzovejo vabilu na pregled.

Gradivo za medije

Dodatne informacije

  • na tel. številki 080 27 28 (vsak delavnik med 9. in 12. uro)
  • dora@onko-i.si
  • vprašajte svojega zdravnika

Onkološki inštitut Ljubljana

Državni presejalni program za raka dojk

Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana

Vodja programa: Barbara Mihevc Ponikvar, dr. med., specialistka javnega zdravja

Kontakt

080 27 28 (vsak delavnik med 9. in 12. uro)

dora@onko-i.si

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava