Novica

Domov / Novica

Državni presejalni program za raka dojk DORA pričel z delovanjem v Splošni bolnišnici Ptuj

Onkološki inštitut Ljubljana je kot nosilec državnega presejalnega programa za raka dojk DORA v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje in Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije letos pripravil posodobljen strateški načrt, ki na novo opredeljuje načrt širitve programa DORA na območju celotne Slovenije za obdobje 2015-2020. Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj je kot prva med predlaganimi izvajalci izpolnila vse strokovne zahteve in pridobila status izvajalca ter postala stacionarni presejalni center v okviru državnega programa DORA. Danes so bile v SB Ptuj slikane prve ženske v okviru programa DORA.

Presejalno slikanje izvaja osebje bolnišnice, posebej izobraženo v programu DORA, slike pa odčitavajo radiologi Onkološkega inštituta Ljubljana (OI). Prav tako bodo ženske morebitne dodatne obravnave zaenkrat opravljale na OI.

Na presejalno mamografijo v SB Ptuj bodo vabljene vse ustrezne ženske iz občin Cirkulane, Cerkvenjak, Dornava, Destrnik, Gorišnica, Hajdina, Juršinci, Kidričevo, Majšperk, Makole, Markovci, Ormož, Podlehnik, Ptuj, Središče ob Dravi, Sveta trojica v Slovenskih goricah, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Tomaž, Trnovska vas, Zavrč, Videm, Žetale, Starše. V teh občinah je 12.632 žensk iz te starostne skupine, kar pomeni, da bi jih ob 80-% udeležbi letno slikali 5.032.  

 Mag. Maksimiljan Kadivec, dr. med., vodja državnega programa DORA: ''Pričetek delovanja državnega programa DORA v SB Ptuj pomeni za nas pričetek širitve programa po celi Sloveniji po novem strateškem načrtu. S tem smo seveda zadovoljni. SB Ptuj je zadostila vsem strogim kriterijem programa DORA, kar z drugimi besedami pomeni zagotovljeno visoko kakovostno obravnavo žensk, ki bodo slikane v SB Ptuj v okviru programa DORA. Upamo, da bo ta prvi korak širitve tudi spodbuda drugim javnim zdravstvenim ustanovam po Sloveniji za sodelovanje v programu.''

Andrej Levanič, dr. med., direktor Splošne bolnišnice Ptuj: ''Vzpostavitve programa DORA v naši regiji Spodnje Podravje smo izredno veseli, saj nam je s tem med drugim omogočeno ponovno izvajanje aktivnosti racionalne izrabe obstoječih virov; hkrati bomo ob tem lahko v večji meri uporabljali sodoben digitalni mamograf, ki smo ga kupili leta 2013 s sredstvi lokalnega prebivalstva in z našimi sredstvi. To pomeni tudi nadaljnjo utrditev temeljev obstoja in prihodnosti naše bolnišnice v izvajanju naše vizije in poslanstva - zagotavljati večino potrebnih zdravstvenih storitev čim bližje našim prebivalcem in to na vrhunskem nivoju.''

 

Mojca Gobec, generalna direktorica Direktorata za javno zdravje na Ministrstvu za zdravje: 
''Začetek izvajanja programa  DORA na Ptuju  pomeni velik  korak pri nadaljnjem širjenju tega programa po Sloveniji. Veseli smo, da bo program dostopnejši in da bodo imele dostop do najkakovostnejših storitev v tem programu tudi ženske na Ptuju in okolici, postopoma pa tudi po celi Sloveniji.  Hkrati vabimo vse tiste, ki bodo prejele vabila, da se nanje  odzovejo in v polni meri izkoristijo dobrobiti tega programa. Če raka zgodaj odkrijemo, je tudi zdravljenje najpogostejšega zenskega raka, raka dojk, uspešnejše.''

Natalija Majcen, dr. med., radiologinja, Splošna bolnišnica Ptuj: »V SB Ptuj smo današnjega dne izredno veseli. Za nami je namreč nekaj napornih mesecev, da smo naše delo prilagodili več kot 70 strogim strokovnim zahtevam državnega programa DORA s področja kadrov, opreme in prostorov. Pri tem bi rada izpostavila osebni angažma celotne ekipe, ki je nujen, da smo zastavljeni cilj dosegli. Se pa zavedamo, da je to šele začetek, saj bo treba dosežen nivo kakovosti ohranjati tudi naprej.  Verjamem, da se bodo povabljene ženske odzvale na vabilo na slikanje, saj jim ta program prinaša novo kakovost na področju zgodnjega odkrivanja raka dojk.«

Mojca Senčar, predsednica Slovenskega združenja za boj proti raku dojk Europa Donna: ''Veselim se, da se program DORA širi v Ptuj in okolico, ker je še kako pomembno, da se tudi ženske iz te regije začnejo udeleževati programa. Upam, da bo DORA kmalu zaživela po vsej Sloveniji.''

Program Dora v letu 2015

V letu 2015 (1. 1. 2015 - 1. 12. 2015) je bilo v okviru programa Dora opravljenih 36.908 mamografij, odkriti so bili 203 raki. Med ženskami, ki so bile vabljene v program DORA v letu 2015, je bila udeležba v programu 82-odstotna.

Program Dora je pred priključitvijo SB Ptuj v program z vabili pokrival 38 % ciljne slovenske populacije, sedaj pa so na presejalno mamografijo vabljene vse ustrezne ženske iz OE ZZZS Ljubljana in Maribor in je pokritost ciljne populacije približno 46-odstotna. Slikanja v okviru programa DORA potekajo na Onkološkem inštitutu Ljubljana (stacionarna in mobilna enota 1), mobilna enota 2 je delovala na Vrhniki, v Kamniku in v Idriji. Štirje mamografski aparati so delovali v okviru programa DORA še v SB Trbovlje, v UKC Maribor, v ZD Adolfa Drolca Maribor in v ZD Ljubljana Metelkova. Novembra je program DORA začel s presejalnim slikanjem v ZD Domžale, decembra pa se je v program kot stacionarni presejalni center pridružila še SB Ptuj.

O programu DORA

DORA je organiziran državni program presejanja za raka dojk, ki omogoča ženskam med 50. in 69. letom  slikanje dojk z mamografijo na vsaki dve leti. V tem obdobju je največja verjetnost, da ženske zbolijo za rakom dojk, presejalna mamografija pa je pomembna, saj je z njo mogoče odkriti bolezenske spremembe, ki še niso tako velike, da bi jih lahko ženska zatipala pri samopregledovanju ali njen zdravnik pri kliničnem pregledu.

Cilj programa DORA je v presejani populaciji zmanjšati umrljivost žensk za rakom dojk za 25 do 30 odstotkov. Pogoj za uspešnost programa je, da se vabilu na mamografski pregled odzove vsaj 70 odstotkov žensk. Sodelovanje žensk v organiziranem državnem presejalnem programu za raka dojk DORA je v njihovem interesu, saj jim zagotavlja večjo kakovost kot dosedanje presejanje v diagnostičnem sistemu. Zato strokovnjaki Onkološkega inštituta Ljubljana priporočajo, da se ženske odzovejo vabilu na pregled in se s tem vključijo v program DORA.

Ženske bodo z Onkološkega inštituta Ljubljana prejele pisno vabilo, na katerem bosta že določena datum in ura pregleda. V program pa se lahko naročijo tudi same, in sicer tako, da pokličejo brezplačno telefonsko številko 080 27 28, vsak dan od 9.00 do 12.00, ali pišejo na elektronski naslov: dora@onko-i.si.

Dodatne informacije

  • na tel. številki 080 27 28 (vsak delavnik med 9. in 12. uro)
  • dora@onko-i.si
  • vprašajte svojega zdravnika

Onkološki inštitut Ljubljana

Državni presejalni program za raka dojk

Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana

Vodja programa: Barbara Mihevc Ponikvar, dr. med., specialistka javnega zdravja

Kontakt

080 27 28 (vsak delavnik med 9. in 12. uro)

dora@onko-i.si

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava