Novica

Domov / Novica

DORA začela s slikanjem žensk tudi v mobilnih enotah

Državni program za presejanje raka dojk DORA je maja začel s slikanjem žensk tudi v mobilnih enotah. Od začetka maja poteka slikanje v mobilni enoti v Ljubljani, junija pa se bo v mobilni enoti v Trbovljah pričelo slikanje žensk iz statistične regije Zasavje. Državni presejalni program za raka dojk Dora z vnaprejšnjim vabljenjem omogoča ženskam med 50. in 69. letom presejalni pregled dojk z mamografijo.

V Sloveniji tako kot v drugih državah program uvajamo postopno. Z njim smo pričeli v Mestni občini Ljubljana aprila 2008. V letu 2008 in 2009 je program DORA deloval v omejenem obsegu v stacionarni enoti na Onkološkem inštitutu Ljubljana. Od 21. aprila 2008 do aprila 2010 je bilo na slikanje vabljenih 8782 žensk, od katerih se jih je slikanja udeležilo 6994, kar predstavlja 79,6-odstotno udeležbo. Mag. Makismilijan Kadivec, dr. med., vodja programa DORA: ''Tako visoko udeležbo pripisujemo ozaveščenosti žensk in tudi dejstvu, da se v tej fazi ženske v program lahko vključijo same, če ustrezajo merilom. Prav tako se je OIL povezal z Zdravstvenim domom Ljubljana, kjer ženske, ki ustrezajo vključitvenim merilom, preusmerjamo v program Dora.'' Med slikanimi ženskami so pri 55 ženskah odkrili raka dojk, kar predstavlja 0,8-odstotni delež žensk z odkritim karcinomom glede na vse slikane.

Strokovni direktor OIL doc. dr. Janez Žgajnar, dr. med.: ''Uvajanje organiziranega mamografskega presejanja za celo državo je zahteven projekt. Pri širjenju programa, za katerega upamo, da se bo v nekaj letih razširil na celo državo, pa bomo dosledno vztrajali na kakovosti, za katero smo bili že doslej deležni pohval od kolegov iz tujine. Le na ta način bomo dosegli cilj presejanja – znižati umrljivost za rakom dojk. Program Dora ima dobre rezultate, odziv žensk je nad našimi pričakovanji. Upamo, da ga bomo lahko čim prej širili na čim več slovenskih regij in tako vsem ženskam v državi zagotovili visoke standarde kakovosti v presejalnem programu.''

Do uvedbe organiziranega mamografskega presejanja raka dojk smo v Sloveniji poznali le t.i. oportunističo presejanje, za katerega je značilno, da ne znižuje smrtnosti za rakom. Zato je Onkološki inštitut Ljubljana leta 2003 pripravil Projekt uvedbe organiziranega presejanja za raka dojk v Sloveniji, poimenovan DORA, in ga predstavil Zdravstvenem svetu. Projekt je predvideval vzpostavitev organiziranega presejanja z nadgradnjo in preoblikovanjem takrat delujočih mamografskih ambulant v državi. Zaradi številnih ovir za uvedbo tako zasnovanega programa (neimenovanje primarnih centrov za dojke, nepreglednega načina plačevanja storitev, pomanjkanje izobraženega kadra, zastarela in po kakovosti različna oprema) smo ob pomoči kolegov iz Evropske svetovalne skupine leta 2006 pripravili osnutek za fazno vzpostavitev samostojnega (organizacijsko in finančno) centraliziranega programa. Marca 2007 je tako novo obliko potrdil Zdravstveni svet. Bistvena je bila uvedba hierarhične strukture z dvema stacionarnima presejalno-diagnostičnima centroma (OIL, UKC MB) in več mobilnimi presejalnimi enotami ter odločitev za digitalno mamografijo.

Dodatne informacije

  • na tel. številki 080 27 28 (vsak delavnik med 9. in 12. uro)
  • dora@onko-i.si
  • vprašajte svojega zdravnika

Onkološki inštitut Ljubljana

Državni presejalni program za raka dojk

Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana

Vodja programa: Barbara Mihevc Ponikvar, dr. med., specialistka javnega zdravja

Kontakt

080 27 28 (vsak delavnik med 9. in 12. uro)

dora@onko-i.si

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava