Novica

Domov / Novica

DORA v letu 2016 izpolnila vse zastavljene cilje širitve

Danes je na Onkološkem inštitutu Ljubljana potekalo prvo srečanje vseh stacionarnih presejalnih centrov programa DORA, ki je bilo namenjeno pregledu strokovnih poročil o delu presejalnih centrov v letu 2016 in izmenjavi izkušenj. Program DORA je v letu 2016 dosegel vse zastavljene cilje po novem načrtu širitve – v program je tako vključenih 72 % ciljne skupine slovenskih žensk v starosti 50-69 let, v letu 2016 je bilo slikanih za polovico več žensk kot leto prej in odkritih 372 rakov dojk, pri tem pa program ohranja visoko kakovost po evropskih smernicah na vseh ravneh delovanja.

Na dogodku so bili prisotni predstavniki vseh presejalnih centrov DORA, ki so srečanje izkoristili tudi za izmenjavo izkušenj in razpravo s predlogi za izboljšave sodelovanja. Vodja programa DORA mag. Maksimiljan Kadivec, dr. med.,: ''Velik odziv presejalnih centrov DORA na to prvo skupno srečanje nas veseli – kaže na željo in zagnanost izvajalcev, da program DORA poteka pri njih, kar je tudi zagotovilo za uspešno sodelovanje za naprej. Vsi centri DORE po Sloveniji so za leto 2016 prejeli strokovna poročila o svojem delu, ki glede na zastavljene kazalce izkazujejo, da dosegajo visoko strokovno obravnavo žensk.''

Sodelujoči so se seznanili z izvajanjem Načrta širitve programa DORA 2015-2020 in z rezultati programa DORA v letu 2016 ter s strokovnim poročilom o delu posameznih presejalnih centrov v letu 2016. V letu 2016 je bilo v okviru programa DORA izvedenih 57.012 presejalnih mamografij (v letu 2015 39.475). Ob zaključku leta 2016 je bilo z izvajanjem slikanja na 14 digitalnih mamografih v program vključenih 72 % ustreznih žensk (ob koncu leta 2015 je bila pokritost 46-odstotna), povprečna udeležba vabljenih žensk med 50. in 69. letom v programu DORA pa je bila 76-odstotna. V letu 2016 je bilo v programu DORA odkritih 372 rakov dojk.

V program sta bili v letu 2016 dodatno vključeni celotni območni enoti ZZZS Koper in Nova Gorica ter deloma območne enote ZZZS Kranj ter ZZZS Novo mesto in Krško. Med izvajalce programa DORA so bili sprejeti Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj, Splošna bolnišnica Izola, Splošna bolnišnica Nova Gorica in Zdravstveni dom Novo mesto. Mobilna enota OIL je začela februarja lani na novo s slikanjem v presejalnem programu v Postojni.  

Vodja programa DORA mag. Maksimiljan Kadivec, dr. med.,˸ ''Leto 2016 je bilo za program DORA za zgodnje odkrivanje raka dojk zelo uspešno, saj smo naredili velik korak naprej k razširitvi programa na celo državo: vanj je trenutno vključenih tri četrtine ciljne skupine slovenskih žensk v starosti 50-69 let, slikali smo za polovico več žensk kot leto prej, pri tem pa ohranjamo visoko kakovost po evropskih smernicah na vseh ravneh programa. Visoka je tudi udeležba, kar kaže na zadovoljstvo vabljenih žensk z izkušnjo v programu DORA. V letu 2017 si želimo čim prejšnjega zagona drugega presejalno-diagnostičnega centra programa DORA v UKC Maribor, medtem bodo potekale še priprave na vključitev preostalih predvidenih presejalnih centrov v program DORA v SV Sloveniji.''

Širitev programa DORA v letu 2017

OE ZZZS Kranj - mobilna enota Jesenice

Program DORA načrtuje razširitev delovanja na celotno območno enoto ZZZS Kranj, kjer bo poleg presejalnega centra v Bolnišnici za ginekologijo in porodništvo Kranj delovala tudi mobilna presejalna enota programa DORA, in sicer na Jesenicah, ki bo s slikanjem žensk pričela predvidoma v drugi polovici leta 2017.

Vzpostavitev Presejalno-diagnostičnega centra programa DORA v UKC Maribor

Načrt širitve programa DORA po vsej državi predvideva, da se bodo zdravstvene storitve izvajale v dveh presejalno-diagnostičnih centrih in v nekaj presejalnih centrih po Sloveniji. Kot presejalno diagnostična centra (PDC) sta predvidena Onkološki inštitut Ljubljana za osrednjo in zahodno Slovenijo ter UKC Maribor za vzhodno; v teh dveh PDC se bosta izvajali presejalna mamografija za vabljene ženske ter diagnostična obravnava in nadaljnjo zdravljenje žensk. Trenutno potekajo dogovori med Ministrstvom za zdravje in UKC MB glede razpisa za nakup opreme za PDC programa DORA v UKC MB, kar je ena pomembnejših zahtev za vzpostavitev PDC programa DORA v UKC MB. Pričetek delovanja PDC programa DORA v UKC MB je predviden v letošnjem letu.

Širitev za štiri nove presejalne centre

Ob pogoju zagona PDC programa DORA v UKC Maribor bo OIL začel s pripravami za vključitev 4 novih presejalnih centrov v program DORA. Ti predvideni centri so v območnih enotah ZZZS Celje (2 presejalna centra), Murska Sobota in Ravne na Koroškem, kjer morajo zaposliti in izobraziti dodatno osebje in zadostiti še drugim Zahtevam za vključitev presejalnega centra v program DORA.

Sporočilo za javnost OI program DORA_rezultati in širitev

  

 

 

Dodatne informacije

  • na tel. številki 080 27 28 (delavnik med 9. in 12. uro)
  • dora@onko-i.si
  • vprašajte svojega zdravnika

Onkološki inštitut Ljubljana

Državni presejalni program za raka dojk

Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana

Kontakt

080 27 28 (vsak delavnik med 9. in 12. uro)

dora@onko-i.si

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava