Novica

Domov / Novica

DORA s posodobljenim strateškim načrtom v širitev na območje celotne Slovenije

Onkološki inštitut Ljubljana (OIL) je kot nosilec državnega presejalnega programa za raka dojk DORA v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje (MZ) in Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) pripravil posodobljen strateški načrt, ki na novo opredeljuje načrt širitve programa DORA na območju Slovenije za obdobje 2015-2020.

Revizijo prvotnega koncepta širjenja programa za vse slovenske ženske v starosti 50-69 let so narekovale predvsem zaostrene finančne razmere v državi, ki niso omogočale potrebnih investicij - tako tehnično kot kadrovsko - v prvotno potrjen program DORA iz leta 2007. Ključni novosti novega načrta širitve sta uporaba obstoječih digitalnih mamografov v zdravstvenih ustanovah po Sloveniji, ki trenutno niso polno izkoriščeni, in širitev znanja za delo v programu DORA na sodelujoče izvajalce. V tem trenutku potekajo predhodni pregledi strokovne usposobljenosti izvajalcev za vključitev v program, ki jih je predlagal Strokovni svet DORA.

 Glavni cilj novega načrta širitve programa DORA je izvajanje organiziranega presejalnega programa za raka dojk na območju celotne Slovenije do 2018. Predvidoma takrat bo – ob predpostavki, da bo širitev programa potekala skladno z novim strateškim načrtom - vsaka prebivalka Slovenije med 50. in 69. letom (približno 268.000 žensk) vsako drugo leto prejela osebno vabilo na pregled (presejalno mamografijo) v njej najbližjo presejalno enoto DORE. DORA trenutno pokriva OE ZZZS Ljubljana in Maribor, kar pomeni, da je pokritost ciljne populacije približno 38-odstotna. Povprečna udeležba vabljenih žensk od leta 2008 do konca 2014 je 78-odsotna, kar zadostuje pogoju za uspešnost programa. 

Novost: širitev programa prek stacionarnih presejalnih centrov in mobilnih enot

Prvotni program DORA, ki je bil leta 2007 potrjen na Zdravstvenem svetu MZ, je predvideval širitev programa po Sloveniji s 6 mobilnimi enotami ob dveh presejalno-diagnostičnih centrih v Ljubljani in Mariboru. Skladno z novim načrtom se bodo zdravstvene storitve izvajale v dveh presejalno-diagnostičnih centrih in v nekaj t.i. presejalnih centrih po Sloveniji. V presejalno diagnostičnih centrih (OIL za osrednjo in zahodno Slovenijo ter UKC MB za vzhodno) se bosta izvajali presejalna mamografija za vabljene ženske ter diagnostična obravnava in nadaljnjo zdravljenje žensk. Onkološki inštitut kot upravljavec programa pa bo ob pričakovani kadrovski okrepitvi usposobljen za izvedbo širitve programa prek dveh organizacijskih oblik presejalnih centrov:

a)    stacionarni presejalni centri, kjer bodo mamografijo izvajali javni zdravstveni zavodi z lastnimi, usmerjeno izobraženimi in stalno nadzorovanimi radiološkimi inženirji;

b)    mobilne presejalne enote, v katerih bodo mamografijo na različnih lokacijah izvajali radiološki inženirji, ki bodo usmerjeno izobraženi in stalno nadzorovani.

Izjemoma se bo na območnih enotah ZZZS, kjer ni dovolj populacije za izvedbo celotnega turnusa slikanj 5 dni/teden in zato zaposlitev celotne ekipe v takem presejalnem centru ni finančno upravičena, mamografija izvajala na najeti opremi s kadri Onkološkega inštituta.     

Kriteriji za vključitev izvajalcev v program DORA

Ključni kriteriji, da se posamezen izvajalec lahko vključi v program DORA in pridobil status Presejalnega centra, so naslednji: 1) izvajalec je javni zdravstveni zavod, ki ima dovolj zaledja v ciljni populaciji žensk v starosti 50-69 let, in sicer najmanj 13.000 žensk s stalnim prebivališčem v OE ZZZS, ki so vključene v program na vsaki dve leti, 2) izvajalec mora imeti tehnične možnosti za izvajanje progama DORA – digitalni mamografski aparat, ustrezne prostore, ustrezne kadre in opremo.

Prvi koraki širitve po novem konceptu

Pri vsakem predlaganem izvajalcu OIL pred zagonom izvajanja programa DORA preverja obsežen seznam strogih strokovnih zahtev s področja kadrov, opreme, prostorov in drugih kapacitet. Šele potem, ko bodo predlagani presejalni centri izpolnili vse strokovne zahteve, bo lahko program DORA stekel v izbrani območni enoti ZZZS.

Trenutno se tako preverjanje skladnosti odvija v Splošni bolnišnici Ptuj in v območnih enotah ZZZS Nova Gorica ter Koper.

Tudi v prihodnje strog nadzor strokovnih standardov

Strokovne standarde programa DORA opredeljujejo stroge evropske smernice kakovosti, kar bodo morali dosegati tudi vsi novi izvajalci. Vsi vključeni centri  v program DORA bodo dolžni na enoten način izvajati program z upoštevanjem vseh strokovnih zahtev, zapisanih v protokolu za izvajalce programa DORA, ki ga je kot upravljavec pripravil Onkološki inštitut.

Za ženske, ki jih program DORA še ne vključuje, veljajo enake pravice za preventivno mamografijo kot doslej

Do končne vzpostavitve programa Dora na območje vse Slovenije se za tiste ženske, ki niso z območja, kjer DORA trenutno vabi na slikanje, vsaj z organizacijskega vidika ne bo nič spremenilo. Zanje veljajo enake pravice za preventivno mamografijo kot pred uvedbo Programa Dora. Te ženske imajo po 50. letu pravico do brezplačne preventivne mamografije vsaki dve leti z napotnico osebnega zdravnika ali ginekologa v kateremkoli centru, ki take storitve opravlja.

Kontakt za izjave in dodatne informacije: Amela Duratović Konjević, aduratovic@onko-i.si

Dodatne informacije

  • na tel. številki 080 27 28 (delavnik med 9. in 12. uro)
  • dora@onko-i.si
  • vprašajte svojega zdravnika

Onkološki inštitut Ljubljana

Državni presejalni program za raka dojk

Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana

Kontakt

080 27 28 (vsak delavnik med 9. in 12. uro)

dora@onko-i.si

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava