Novica

Domov / Novica

Delovanje državnega presejalnega programa za raka dojk Dora v letu 2014

V letu 2014 v programu DORA slikanih 32.588 žensk, odkritih 230 rakov.

V letu 2014 je bilo v državnem presejalnem programu za raka dojk DORA slikanih 32.588 žensk. Udeležba vseh vabljenih žensk v presejalni program je bila 79 %, predvsem zaradi visoke udeležbe v drugem, tretjem in četrtem presejalnem krogu; udeležba žensk v nadaljnjih krogih je znašala 93 %. Udeležba žensk v prvem presejalnem krogu z območja novovključene Območne enote ZZZS Maribor je bila 80 %.
Odkrili smo 230 rakov, dobra tretjina od teh je bila manjših od enega cm.

Dodatne zmogljivosti v DORI
V letu 2014 smo dodatne zmogljivosti presejalnega slikanja vzpostavili v Mariboru (v Zdravstvenem domu Adolfa Drolca Maribor) in v Ljubljani (Zdravstveni dom Ljubljana Metelkova). S tem smo v OE Ljubljana zagotovili dovolj presejalnih zmogljivosti, da smo lahko v DORO vključili vse ustrezne ženske iz omenjene regije; tako smo v presejalni program začeli vabiti tudi ženske iz Ribniško-Kočevskega območja ter iz Cerknice in Cerkna. Konec leta 2014 je na Onkološkem inštitutu Ljubljana potekala otvoritev prenovljenih prostorov Presejalno-diagnostičnega centra DORA. S prenovo smo pridobili dodatne prostore in dva nova mamografa, kar omogoča nadaljnjo širitev Programa DORA v Sloveniji.

Slikanje v dveh območnih enotah ZZZS in na sedmih aparatih
Leta 2014 smo na slikanje v presejalni program za raka dojk DORA aktivno vabili ženske s stalnim prebivališčem v OE ZZZS Ljubljana ter iz Mestne občine Maribor. Poleg njih se na presejalno mamografijo lahko naročijo tudi ostale ustrezne ženske s stalnim prebivališčem v OE ZZZS Maribor, in sicer s samonaročilom preko klicnega centra DORA.
Program je potekal na sedmih digitalnih mamografskih aparatih. Dva sta na Onkološkem inštitutu v Ljubljani (stacionarna enota in mobilna enota 1). Mobilna enota 2 je delovala v Domžalah, Litiji in na Vrhniki. Štirje mamografski aparati so delovali v okviru DORE še v Splošni bolnišnici Trbovlje, v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor, v ZD Adolfa Drolca Maribor in v ZD Ljubljana Metelkova.

Velika udeležba žensk v obdobju 2008-2014
Program DORA v Sloveniji vabi ustrezne ženske v starosti 50 do 69 let od leta 2008, ko smo začeli s presejalnim slikanjem na dveh digitalnih mamografskih aparatih na Onkološkem inštitutu Ljubljana. Vse od takrat obseg vabljenja postopno širimo.
Za uspešnost programa je pomembno, da se slikanja udeleži vsaj 70 % ciljne populacije. Udeležba v programu DORA od vzpostavitve leta 2008 do konca leta 2014 je znašala 77,5 %. Ob taki udeležbi lahko pričakujemo, da se bo v presejani skupini žensk zmanjšala umrljivost za rakom dojk za 25-30 %.
Od začetka delovanja programa leta 2008 do konca leta 2014 je bilo v program povabljenih 38 % vseh ustreznih slovenskih žensk. Od vseh povabljenih se jih je v program DORA vključilo 73.000. Nekatere izmed teh so bile slikane že večkrat, saj je interval slikanja na dve leti. Skupaj smo opravili 118.017 presejalnih mamografskih slikanj in odkrili 786 rakov dojke.

DORA skladna z evropskimi smernicami
Državni presejalni program za raka dojk DORA od vzpostavitve natančno sledi Evropskim smernicam za zagotavljanje kakovosti presejalnih programov in skoraj v celoti ustreza zahtevanim vrednostim kazalnikov kakovosti glede na evropske standarde.

Priprava strateškega načrta in načrta širitve programa DORA
Onkološki inštitut Ljubljana je kot nosilec programa DORA avgusta 2014 imenoval začasni Strokovni svet programa, ki je bil zadolžen za pripravo celostnega strateškega načrta programa. Nov strateški načrt je v pripravi zato, ker so se pokazale potrebe po reviziji prvotnega koncepta programa in tudi njegovega načrta širitve na območje celotne Slovenije v primerjavi s predlogom, ki je bil sprejet leta 2007.
Del strateškega načrta je tudi podroben predlog Načrta širitve programa DORA 2015-2020. Namen tega načrta je predvsem natančna opredelitev strokovnih zahtev za presejalne centre in časovna dinamika širitve programa na območje celotne Slovenije. Po pridobitvi uradne potrditve Strateškega načrta programa DORA, ki je predvidena za spomladi 2015, bo OIL kot Upravljalec programa  lahko prešel k nadaljnji implementaciji predvidenih korakov.
Strokovnjaki v programu DORA si želimo, da bi program lahko čim prej širili na čim več slovenskih regij in tako vsem ženskam v državi zagotovili visoke standarde kakovosti v presejalnem programu.

Dodatne informacije

  • na tel. številki 080 27 28 (vsak delavnik med 9. in 12. uro)
  • dora@onko-i.si
  • vprašajte svojega zdravnika

Onkološki inštitut Ljubljana

Državni presejalni program za raka dojk

Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana

Vodja programa: Barbara Mihevc Ponikvar, dr. med., specialistka javnega zdravja

Kontakt

080 27 28 (vsak delavnik med 9. in 12. uro)

dora@onko-i.si

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava