Novica

Domov / Novica

Delovanje državnega presejalnega programa za raka dojk Dora v letu 2013

V letu 2013 v programu DORA slikanih 25.694 žensk, odkritih 163 rakov

V letu 2013 je bilo v državnem presejalnem programu za raka dojk DORA slikanih 25.694 žensk. Odzivnost vseh vabljenih žensk v presejalni program je bila 82-%, predvsem zaradi visoke udeležbe v drugem in tretjem presejalnem krogu, ki je vedno višja kot v prvih krogih; udeležba v drugem in tretjem krogu je znašala 90 %. Udeležba žensk v prvem presejalnem krogu z območja novovključene Podravske regije je bila celo 84 %. Za uspešnost programa je pomembno, da se slikanja udeleži vsaj 70 % ciljne populacije.

Do sedaj smo v letu 2013 raka dojk odkrili pri 163 ženskah, nekatere ženske pa so še v obravnavi, zato bo končno število rakov lahko višje.

Od junija 2013 DORA tudi v Mariboru

V primerjavi z letom 2012 smo dodatne zmogljivosti presejalnega slikanja vzpostavili v Mariboru (v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor), kar pomeni, da smo poleg Osrednjeslovenske in Zasavske statistične regije v program Dora vključili tudi ustrezne ženske s stalnim bivališčem v Mestni občini Maribor. Poleg njih se na presejalno mamografijo lahko naročijo tudi ustrezne ženske s stalnim prebivališčem v Podravski statistični regiji, in sicer s samonaročilom preko klicnega centra Dora.

Slikanje v treh regijah in na petih aparatih

Leta 2013 smo na slikanje v presejalni program za raka dojk Dora vabili ženske iz Osrednjeslovenske in Zasavke statistične regije ter iz Mestne občine Maribor.  Program je potekal na petih digitalnih mamografskih aparatih. Dva sta na Onkološkem inštitutu v Ljubljani (stacionarna in mobilna enota 1). Mobilna enota 2 je delovala na Vrhniki in v Kamniku, trenutno je v Domžalah. Dva aparata sta delovala v okviru Dore še v Splošni bolnišnici Trbovlje in v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor.

V Splošni bolnišnici Trbovlje smo začeli presejalno slikanje izvajati na stacionarnem mamografskem aparatu, pred tem smo zasavske ženske slikali v mobilni enoti v Zasavju in na Onkološkem inštitutu Ljubljana.

Velika udeležba žensk

Udeležba v programu Dora od samega začetka leta 2008 do konca leta 2013 znaša 76 %. Ob taki udeležbi lahko pričakujemo, da se bo v presejani skupini žensk zmanjšala umrljivost za rakom dojk za 25-30 %.

Od začetka programa leta 2008 do konca leta 2013 je bilo v program povabljenih 83.606 žensk iz Osrednjeslovenske in Zasavke statistične regije ter iz Mestne občine Maribor v starosti od 50 do 69 let. Nekatere izmed njih so bile povabljene že dvakrat ali trikrat glede na dvoletni interval slikanja. Skupaj smo opravili 85.429 presejalnih mamografij, pri 659 ženskah pa smo odkrili raka dojke.

Predstavitveni film DORA

V minulem letu smo se sodelavci Dore odločili za ozaveščanje o presejalnem programu tudi prek predstavitvenega filma. Sestavljen je iz dveh delov, iz predstavitve presejalnega programa in navodil za redno mesečno samopregledovanje dojk.

S predstavitvenim filmom želimo laično javnost s pomočjo tega medija ozavestiti o osnovnih značilnostih raka dojk in o namenu presejalnega programa za zgodnje odkrivanje raka dojk. Predvajan je v čakalnicah v zdravstvenih domovih in v nekaterih drugih ambulantah. Dostopen je tudi na Dora vstopni strani spletnega mesta DORA. Poleg predstavitvenega filma smo ohranili tudi ostale ustaljene načine ozaveščanja žensk, kot so zloženke in plakati v zdravstvenih ustanovah, predavanja, novice na spletnih straneh presejalnega programa.

DORA skladna z evropskimi smernicami

Državni presejalni program za raka dojk Dora od vzpostavitve natančno sledi Evropskim smernicam za zagotavljanje kakovosti presejalnih programov in skoraj v celoti ustreza zahtevanim vrednostim kazalnikov kakovosti glede na evropske standarde.

Program Dora v Sloveniji vabi ustrezne ženske v starosti 50 do 69 let od leta 2008, ko smo začeli s presejalnim slikanjem na dveh digitalnih mamografskih aparatih na Onkološkem inštitutu Ljubljana. Vse od takrat obseg vabljenja postopno širimo.

Ob koncu leta 2013 smo intenzivno načrtovali širjenje programa v nekatere ostale regije v osrednji Sloveniji (Kočevsko-Ribniško območje), kjer je vabljenje žensk steklo v začetku leta 2014.

 

Dodatne informacije

  • na tel. številki 080 27 28 (vsak delavnik med 9. in 12. uro)
  • dora@onko-i.si
  • vprašajte svojega zdravnika

Onkološki inštitut Ljubljana

Državni presejalni program za raka dojk

Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana

Vodja programa: Barbara Mihevc Ponikvar, dr. med., specialistka javnega zdravja

Kontakt

080 27 28 (vsak delavnik med 9. in 12. uro)

dora@onko-i.si

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava