Presejalni centri
Domov / Presejalni centri / OE Novo mesto in OE Krško

Presejalni center: Zdravstveni dom Novo mesto

Naslov: Kandijska cesta 4, 8000 Novo mesto

Vključene občine: Dolenjske Toplice, Kostanjevica na Krki, Krško, Mirna, Mirna Peč, Mokronog-Trebelno, Sevnica, Straža, Šentjernej, Šentrupert, Škocjan, Šmarješke Toplice, Trebnje in Žužemberk

Presejalni center: Mobilna enota

Naslov:

Naslednje delovanje: 2018

Vključene občine: Semič, Metlika, Črnomelj, Brežice

Onkološki inštitut Ljubljana

Državni presejalni program za raka dojk

Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana

Kontakt

080 27 28 (vsak delavnik med 9. in 12. uro)

dora@onko-i.si