Novica

Domov / Novica

Po letu in pol visoka odzivnost žensk na povabilo v program DORA

Aprila 2008 smo na Onkološkem inštitutu Ljubljana pričeli z izvajanjem državnega presejalnega programa za raka dojk DORA, ki z vnaprejšnjim vabljenjem omogoča ženskam med 50. in 69. letom presejalni pregled dojk z mamografijo. Zaradi postopnega uvajanja programa smo pričeli z vabljenjem žensk iz Mestne občine Ljubljana. Iz strokovnih razlogov je treba presejanje širiti po manjših geografskih enotah. Statistika po letu in pol kaže visoko odzivnost žensk na povabilo k slikanju v programu DORA.

Na presejalno mamografijo vabimo zdrave ženske, zato je zelo pomembno, da jim to storitev čimbolj približamo. Presejanje tudi zato organiziramo na zemljepisno omejenem področju.
Ključni elementi kakovostnega presejalnega programa za raka dojk so ustrezna izobraženost in strokovna usposobljenost osebja, predvsem radiologov in radioloških inženirjev, pa tudi vseh drugih, ki so vključeni v nadaljnjo diagnostiko in zdravljenje. Ko bodo ustrezno strokovno usposobljeni novi presejalni centri - tako tehnično kot kadrovsko,
se bo področje širilo in postopno bodo v program Dora vključene ženske iz vse Slovenije.- Za program DORA je trenutno na voljo ena digitalna mamografska naprava, ki deluje na OI, zato vabimo le ženske iz Ljubljane. Do konca leta 2009 naj bi Ministrstvo za zdravje za program DORA kupilo še tri nove mamografe. Eden bo deloval v UKC Maribor, druga dva pa bosta mobilna in ju bomo selili iz kraja v kraj in tako presejalno mamografijo kar se da približali vsem ženskam v državi. Da bomo lahko organizirano vabili ženske iz vse Slovenije, bomo morali postopoma uvesti še dodatne štiri mamografske naprave.
V okviru državnega presejalnega programa za raka dojk DORA, ki iz zgoraj opisanih razlogov vabi na presejalno mamografijo zaenkrat le ženske iz Mestne občine Ljubljana, je bilo v obdobju od 21. aprila 2008 do 30. septembra 2009 na presejalno slikanje naročenih 5003 žensk, slikanja se jih je udeležilo 3252, kar predstavlja 65 % glede na število naročenih. Na dodatno obravnavo je bilo napotenih 231 žensk (7,1 % glede na vse slikane). Med slikanimi ženskami so pri 29 odkrili raka, kar predstavlja 0,89-odstotni delež žensk z odkritim karcinomom glede na vse slikane. Če se posameznica na prvo vabilo ne odzove, jo na presejanje povabimo še dvakrat (na dva meseca). Stopnja udeležbe glede na prvo vabilo je 73,8 %, kar je več kot v primerljivih pilotnih programih drugih držav, ki imajo vpeljano organizirano presejanje za raka dojk.- Cilj programa DORA je v presejani populaciji zmanjšati umrljivost žensk za rakom dojk za 25 do 30 odstotkov, pogoj za uspešnost programa pa je, da se vabilu na slikanje odzove vsaj 70 odstotkov žensk.

Dodatne informacije

  • na tel. številki 080 27 28 (delavnik med 9. in 12. uro)
  • dora@onko-i.si
  • vprašajte svojega zdravnika

Onkološki inštitut Ljubljana

Državni presejalni program za raka dojk

Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana

Kontakt

080 27 28 (vsak delavnik med 9. in 12. uro)

dora@onko-i.si